Current filters:  
Albania
Finance
Asset Finance
Albania
Deloitte Albania sh.p.k
Titulli i këtij shkrimi, i denjë për një film epik, përshkruan më së miri lehtësimin e profesionistëve të sektorit bankar dhe atij ligjor nga lajmi i miratimit nga Kuvendi më datë 20 tetor 2016, i projektligjit për ndryshimet në Ligjin për Barrët Siguruese.
Boga & Associates
The International Comparative Legal Guide To: Project Finance 2016 - Albania.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media