Current filters:  
Turkey
Energy
Turkey
LBF Partners
Lisans sahipleri tarafından gerçekleştirilen aykırılıklar nedeniyle ilgililer hakkında yaptırım tesis edilmeden önce başvurulması öngörülen ihtar uygulaması,
LBF Partners
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından
LBF Partners
4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri uyarınca, ithalat lisansı sahibi tüzel kişiler ile dağıtım şirketlerine ve serbest tüketicilere ...
LBF Partners
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 28/05/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğinin
LBF Partners
Although it has been applicable since the Electricity Market Law No. 6446 and Natural Gas Market Law No. 4646 have entered into force,...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Due to its remarkable economic growth over the past decade, Turkey's demand for energy has considerably increased. In order to meet this growing demand, Turkey's energy policy for the next ten years includes the following targets:
LBF Partners
The Turkish Natural Gas Market Law numbered 4646 regulating the import, transmission, distribution, storage, marketing, trade, and export of natural gas ...
LBF Partners
2001 tarihli 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nu yeniden düzenleyen 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ("Kanun")...
LBF Partners
With the objective to ensure a financially strong, stable and transparent electricity market that operates in accordance with the provisions of private law in a competitive environment
LBF Partners
Lisans sahipleri tarafından gerçekleştirilen aykırılıklar nedeniyle ilgililer hakkında yaptırım tesis edilmeden önce başvurulması öngörülen ihtar uygulaması,
LBF Partners
Doğal gazın ithali, iletimi, dağıtımı, depolanması, pazarlanması, ticareti ve ihracatı ile bu faaliyetlere ilişkin tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 4646
LBF Partners
14.02.2019 tarihli ve 7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nda başta kabahatler ...
Bezen & Partners
Turkish Electricity Generation Company ("EÜAŞ") commissioned seven mobile power plants based on natural gas since the beginning of 2019.
Bezen & Partners
The Regulation amends the certification procedure for wind power plants and the possibility for operators to benefit from local content bonus payments on an accelerated basis.
Bezen & Partners
The Regulation amending the Electricity Market Licensing Regulation was published in the Official Gazette dated 9 July 2019 and numbered 30826 (the "Amending Regulation").
Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Attorney Partnership
Enerji bağımsızlığını sağlayabilmedeki kritik rolü başta olmak üzere enerji güvenliğinin sağlanması ve bununla birlikte, 21. yüzyılda insanoğlunun en büyük
Moroglu Arseven
Turkey has extended the periods set forth for the connection agreements in unlicensed electricity investments, renewable energy source areas, and the Renewable Energy Resources Support Mechanism ...
Moroglu Arseven
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile, lisanssız elektrik üretim yatırımlarında bağlantı anlaşmasına, yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ve YEKDEM ...
Moroglu Arseven
EMRA Application System will be accessed through an e-government password, an electronic signature or a mobile signature.
Moroglu Arseven
EPDK Başvuru Sistemine Erişim, e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza ile sağlanacaktır.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media