Current filters:  
Turkey
Finance
Turkey
MGC Legal
İlgili Kanun Teklif'i, dünya genelindeki koşullar ve ülkenin konjonktürel yapısı neticesinde bir takım yenilikler getirmektedir.
MGC Legal
With a view to ensure harmonization and compliance with prevailing international standards and best practices across the financial sector.
Esin Attorney Partnership
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ("Kanun") değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, 6 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
Esin Attorney Partnership
The Proposed Amendments to the Capital Markets Law No. 6362 (the "Law") was introduced for discussion to the Grand National Assembly of Turkey on February 6, 2020.
ADMD
6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ("6750 sayılı Kanun") 28.10.2016 tarihli 29871 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017
Moroglu Arseven
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Değişiklik Kanunu") 22 Kasım 2019'da 30956 ...
Moroglu Arseven
The Law Amending the Law on Payment and Securities Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions and Certain Other Laws was published in the Official Gazette numbered 30956 ...
Kavlak Law Firm
As being one of the leading sectors of technological innovation, in banking and finance sector the conventional methods are being converted into modern and digital methods each passing day.
Kavlak Law Firm
There are three basic types of security that can be created under English law.
Gurpinar Law Firm
The Regulation on Premiums to be Collected by the Insurance Deposits and Participation Funds and Savings Deposits Insurance Fund was amended.
Ersoy Bilgehan
With the New Year, came the revision of the ceiling amount applicable to stamp duty. Just as it did the previous years, the Ministry of Treasury...
MGC Legal
Yine takibin bir veya birden fazla alacaklısı olabilir. Bu durumda her bir alacaklının kimlik bilgilerinin ve adresinin takibe yazılması gerekir.
Gurpinar Law Firm
Kitle fonlaması ("crowdfunding") bir proje ya da girişimin ("start-up"), internet üzerinden bağışçılara ya da yatırımcılara ulaşarak, finansman sağlamasını ifade etmektedir.
Kilinc Law & Consulting
İşbu Bilgi Notu ile, 31.12.2019 tarihli ve 30995 5. Mükerrer Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ
CottGroup
Within the scope of the "Communiqué (Communiqué no: 2019-32/56) On Amending the Communiqué (Regarding Export Prices) (Communiqué no: 2018-32/48) Regarding Protection of ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The portfolio is managed by the portfolio management company based on the principle of fiduciary ownership.
Esin Attorney Partnership
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB"), 2013/15 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de ("Tebliğ") değişiklik ("Değişiklik") yaptı. Değişiklik, 9 Aralık 2019 tarih ve 30973 sayılı...
Esin Attorney Partnership
The Central Bank of the Republic of Turkey (the "CBRT") amended (the "Amendment") the Communiqué No. 2013/15 on Mandatory Reserves (the "Communiqué"). The Amendment entered...
CottGroup
Within the scope of Ministry of Treasury and Finance Revenue Administration Directorate Protocol dated 26.11.2019 and numbered 92467168 – 030.03
Eryurekli Attorney Partnership
Contrary to conventional financing models, funding needs do not only evolve from business ideas of entities or individuals.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media