Meet our Turkey: Tax FAQ Experts
Latest MAC Documents
View All MAC Documents
Contributor Latest Articles
Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırma amaçlı çocuklara yönelik reklam uygulamalarına ilişkin hüküm değiştirildi.
The Ministry also amended the provision on advertisements aimed at children to increase the sale of products not recommended for excessive consumption.
Tebliğ, 3 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
The Communiqué entered into force upon its publication in the Official Gazette No. 30907 dated October 3, 2019.
Data is doubtlessly one of the most valuable assets today. Companies
Mevduat Sigortasının Kapsamı Genişletildi.
The Amendment entered into force upon its publication in the Official Gazette No. 30899 dated September 25, 2019.
Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") 22 Eylül 2019 tarih ve 30896 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
The Code of Ethics for Independent Auditors (Including Independence Standards) ("Code of Ethics") entered into force after publication in the Official Gazette dated 22 September 2019 and No. 30896.
Gerçek oran, %17,7 ile bunun bile bir hayli üzerinde seyrediyor.