Contributor Page
ADMD
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 269 56 61
Fax: +90 212 269 56 69
Avukatlik Bürosu / Law Firm
Levazim Mahallesi Aydin Sitesi
Yazgulu Sokak Villa No:2C
Istanbul
34340 Besiktas
Turkey
By Dilara Tamturk, Petek Varol, Mehmet Şeker, Zeynep Özbaran, Orhan Mavioglu
1989 yılında ilk kez kabul edildiğinde Türk Parasının Kıymetinin Korunmasına ilişkin 32 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, temelde başlayan yerel piyasada yabancı para birimlerinin kullanılmasına izin veren serbest piyasa hareketinin bir parçası olarak kabul edildi.
By Dilara Tamturk, Petek Varol, Mehmet Şeker, Zeynep Özbaran, Orhan Mavioglu
When initially adopted at 1989, the Decree No.32 on the Protection of the Value of Turkish Lira was regarded as part of a liberalization of markets movement allowing use of foreign currencies within the local market ...
By Petek Varol
13168 sayılı ve 7 Nisan 1969 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun ("1136 sayılı Kanun") 1. maddesinde, Avukatlık "kamu hizmeti ve serbest...
By Petek Varol
Pursuant to Article 1 of the Attorneyship Law No. 1136 ("Law No. 1136") published at the Official Gazette with No. 13168, dated April 7, 1969, attorneyship is defined as "public and professional service ", ...
By Efe Can Akıncı
Olağanüstü hal kapsamında 17.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 22.02.2017 tarihinde yayınlanan 29987 ve 29824 Sayılı Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde ...
By Efe Can Akıncı
With the Statutory Decree No.671 dated August 17, 2016 and the recent changes with Regulations No.29987 and No.29824 on Regulation Regarding an Amendment on Placement to Open Punishment Execution Facilities ...
By ADMD  
Çalışanlar, iş/hizmet sözleşmelerini belirli veya belirsiz süreli olması fark etmeksizin 4857 sayılı İş Kanunu madde 24'de belirtilen koşullardan birinin gerçekleşmesi halinde, iş/hizmet sözleşmelerinin...
By ADMD  
The employees are entitled to terminate their employment contracts, whether the contract is for a definite or indefinite period, before it's expiry or without having to observe specified notice periods...
By Petek Varol
Kanun ile sistemimize getirilmiş olan en önemli ve dikkat çekici değişiklik arabuluculuğun dava şartı olarak düzenlenmesidir.
By Petek Varol
The most important and remarkable change brought to our system by law is the regulation of mediation as a matter of trial.
By Nazlican Uca, Dilara Tamturk
Bölge Adliye Mahkemelerinin 20 Temmuz 2016 tarihinde işlevsel hale gelmeleri ile adli yargı teşkilatı içinde yer alan hukuk ve ceza mahkemelerindeki iki (2)...
By Nazlican Uca, Dilara Tamturk
Regional Courts of Appeals started to operate as from July 20, 2016 and the Turkish Legal System adopted one more instance to its two (2) instance system...
By Nazlican Uca, Dilara Tamturk
İşbu yeni yargı sisteminde Bölge Adliye Mahkemeleri ikinci derece yargı sistemi olarak görev yapmakta olup, Yargıtay ise üçüncü derece yargı sistemi ait olmuştur.
By Nazlican Uca, Dilara Tamturk
Regional Courts of Appeals started to operate as from July 20, 2016 and the Turkish Legal System adopted one more instance to its two instance system, being transformed to a three stage system.
By Petek Varol
Bu kanun ile birlikte ticari işletmelerdeki teslimsiz taşınır rehni bakımından Türk Medeni Kanunu'ndaki taşınmaz rehnine benzer uygulamalar öngörülmüştür.
Contributor's Topics
More...