Contributor Page
Ozogul Yenigun & Partners
 
Email  |  Website  |  Articles
Contact Details
Fax: +90 212 356 7475
Halaskargazi Mah. Kuyumcu
Irfan SokNo.7 D.2 34371
Nisantasi, Sisli
Istanbul
Turkey
By Burak Aytaç
Bunlardan ilki askerlik görevini bedelli olarak yapanların kıdem tazminatına hak kazanamayacağıdır.
By Fatma Yelda Yelmen
The Amending Communiqué determines the scope of the restrictions applicable to the contracts executed in or indexed to foreign currency.
By Evrim Uygur Yamaner, Melih Kara
4857 sayılı İş Kanunu madde 13'te kısmi süreli iş sözleşmesinin tanımı verilmiştir.
By Aslı Görmez Bulcak
Sermayenin artırılması sonucu çıkarılacak yeni paylardan ortaklık sermayesindeki paylarıyla orantılı olarak alma hususunda hâlihazır pay sahiplerine tanınan öncelik hakkına rüçhan hakkı denir.
By Melih Kara
Technical bankruptcy due to over-indebtedness in joint stock and limited liability companies has been set forth in Article 376 of Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102.
By Aslı Görmez Bulcak
Türk Ticaret Kanunu, 438. maddesi ile her pay sahibine, pay sahipliği haklarını kullanabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların...
By Burak Aytaç
The Omnibus Law numbered 7146 ("Omnibus Law") was published in Official Gazette number 30498 on 03 August 2018.
By Aslı Görmez Bulcak
Cezai şart öğretide, mevcut borcun ifa edilmemesi veya eksik ifası halinde ödenmesi gereken mali değeri haiz bir edim olarak tanımlanmıştır.
By Burak Aytaç
Use of dominance in unlawful way in holding companies has been set forth in article 202 of Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC").
By Derya Kandil Şener
23.05.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında...
By Derya Kandil Şener
İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliyeye karar verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir.
By Aslı Görmez Bulcak
Anonim şirket ortaklarının şirketin finansal durumu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve ortaklıktan doğan haklarını kullanabilmeleri için finansal tabloların genel kurulda okunup müzakere edilmesi...
By Fatma Yelda Yelmen
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu'nun, meri teminat mektuplarının bedelleri ve henüz ibraz edilmemiş çek yapraklarının kanuni karşılıkları yönünden bankanın talebi üzerine, ...
By Evrim Uygur Yamaner
Toplu İşçi Çıkarma prosedürü 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 29. maddesinde düzenlenmiş ve detaylı olarak hükme bağlanmıştır.
By Burak Aytaç
Kiracının kiraya verene karşı kiralananı boşaltmayı üstlendiği tahliye taahhüdü Türk Borçlar Kanunu ("TBK") m. 352/1'de düzenlenmiştir.