Contributor Page
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
 
Email  |  Articles
Contact Details
Tel: +90 212 310 1800
Fax: +90 212 310 1899
Buyukdere Caddesi 199
Istanbul
34394
Turkey
By Asli Budak, Seher Elif Köse
Blockchain is a notable emerging technology to watch in 2019. In this article, we will walk you through the basics of blockchain technology and smart contracts, explain why arbitration is beneficial in smart contract disputes, ...
By Tolga Danışman, Ufuk Yalçın, Mustafa Mert Dicle
The Law on the Procedures to Initiate Debt Collection Proceedings for Receivables Arising out of Subscription Agreements No. 7155 ("Law"), which was published in the Official Gazette on 19 November 2018, ...
By Serkan Gül, Nazim Olcay Kurt, Esin Namer Tuncel
Significant amendments regarding the real estate sector, in particular the developers, were introduced to the Construction Audit Law No. 4708 within the scope of the Omnibus Bill No. 7143 published in the Official Gazette ...
By Kayra Üçer, Tolga Danışman, Zeynep Tor
Following the attempted coup d'état on July 15, 2016, the Council of Ministers convened on July 20, 2016 and declared a state of emergency throughout the country for a 90-day period starting on Thursday, July 21, 2016 at 1am, ...
By Serkan Gül, Nazim Olcay Kurt, Esin Namer Tuncel
19 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile Türk vatandaşlığının taşınmaz edinilmesi yoluyla kazanılması için asgari satış bedeli ...
By Serkan Gül, Nazim Olcay Kurt, Esin Namer Tuncel
The conditions for application to Turkish citizenship by way of real estate ownership were recently softened by a number of amendments to the Regulation on the Implementation of Law of Turkish Citizenship, ...
By Kayra Üçer, Ufuk Yalçın, Melike Gençalp
19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan mevcut Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
By Tolga Danışman, Zaman Özer, Gülberk Bekgöz
The amendment made to the jurisdictional amounts of Consumer Arbitration Panels will be effective as of 1 January 2019.
By Tolga Danışman, Zaman Özer, Gülberk Bekgöz
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurulardaki parasal sınırlarda yapılan değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
By Serkan Gül, Nazim Olcay Kurt, Esin Namer Tuncel
The amendments will permit the termination of service agreements only in certain limited circumstances.
By Serkan Gül, Nazim Olcay Kurt, Esin Namer Tuncel
Yönetmelik ile yapılan bir diğer önemli değişiklik hizmet bedeline ilişkindir.
By Kayra Üçer, Zaman Özer
These changes should also be included in the interim activity reports.
By Kayra Üçer, Zaman Özer
SPK ayrıca, KAP platformunun teknik işleyişi gereği hesap dönemi bitiminden şablonların doldurulup ilan edilmesine kadar geçecek süre içinde güncelleme yapılmayacağını duyurmuştur.
By Asli Budak, Burcu Başar, Nilay Dağdelen
18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda ...
By Asli Budak, Burcu Başar, Nilay Dağdelen
Significant amendments were introduced to the Public Procurement Code No. 4734 and Public Procurement Contracts Code No. 4735 in the Omnibus Bill No. 7161, published in the Official Gazette dated 18 January 2019 and numbered 30659.
Contributor's Topics
More...