Contributor Page
Aksan Law Firm
 
By Tunahan Yıldızkaya
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85. Maddesi uyarınca bir motorlu aracın işletilmesinin bir kişinin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zararına sebep olması halinde motorlu aracın işleteni ve ...
By Mendi Ojalvo Özeskinazi
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte yaşanan teknolojik gelişmeler bireylere ait bilgi ve verilerin toplanmasını ve işlenmesini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır.
By Nil Özdemir, Burak Demirok
Son yıllarda sıkça duyduğumuz ve farkında olmasak da hayatımızın içinde yer alan bir kavram olarak mobbing;
By Nil Özdemir
Arabuluculuk; dava yoluna gitmeden, kişilerin başvurabileceği alternatif bir çözüm yoludur.
By Mehmet Taş, Sefa Parlak
Toplu iş sözleşmesi Anayasa madde 53 ile tanınmış anayasal bir hak olup Anayasamızın 53.maddesinin 1.fıkrasına göre "İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma ...
By Mehmet Taş, Aybike Bayraktar, Burak Dülgeroğlu
The legal nature of contracts of administration is determined either according to jurisprudence or by positive law/legislation/statutes.
By Mehmet Taş, Aybike Bayraktar, Burak Dülgeroğlu
There are two different regulations regarding enforcement and recognition of arbitral awards in Turkey bearing element of foreignness.
By Mehmet Taş, Püren Berik, Burak Dülgeroğlu
According to the Article 125 of Turkish Constitution titled as "Judicial Review"; recourse to judicial review shall be available against all actions and acts of administration.
By Mehmet Taş, Püren Berik
The Decree Law No. 233 published in the Official Gazette no. 18435 dated June 18th, 1984 deals with public institutions, which are established by decisions of Council of Ministers.
By Mehmet Taş, Püren Berik
PEEs may freely determine the prices of goods and services which are generated in PEEs.
By Mehmet Taş, Ayça Türkoğlu, Burcu Başak Uluçay
Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına göre işin işveren adına yürütülmesinde yetkili bir sigortalı çalışanın işveren vekili olarak nitelendirilebilmesi için işyerinde işçiyi işe alma veya işten çıkarma gibi görev ve yetkilerinin bulunması gerekmektedir.