Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
MGC Legal
Mülkiyet hakkı hem Anayasa'da hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan temel bir haktır. Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenmiş olan mülkiyet hakkı yine Anayasa'da düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına tabidir.
Erdem & Erdem Law
Turkish Labor Law is a branch of law, the general framework of which is drawn through Labor Law numbered 4857 ("Labor Law") and the related regulations, which subtleties are embedded in Supreme Court practice.
Erdem & Erdem Law
According to Article 19 of Corporate Tax Code No. 5520 ("CTC"), real estate, participation shares held for more than two years, and manufacturing or service business lines that are recorded in the balance sheet of a full liable equity company.
Erdem & Erdem Law
The United States of America Directorate of Environmental Protection announced in 2015 that the exhaust emission tests performed on Volkswagen ("VW") diesel engine vehicles at the factory exit point were faulty.
Guzeloglu Attorneys-at-law
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda ("HMK") yer alan tahkim hükümleri, MTK'nın tanımladığı anlamda yabancılık unsuru içermeyen ...
Arikan Law Firm
Turkey has shown strong growth in the renewable energy market over the last decade and wind energy has been the main driving force of this growth.
Cosar Akkaya Law Firm
Belirtmek gerekir ki, E-ticarette Güven Damgası almak e-ticaret siteleri için zorunluluk değildir.
BTS & Partners
The Draft Regulation sets forth that it shall enter into force within 3 (three) months following its publications date.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
It has been argued that the pharmaceutical industry is one of the sectors that is remarkably vulnerable to corruption.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The application was filed before the Court on August 8, 2015, by three applicants
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Therefore, the Board unanimously granted unconditional approval to the acquisition of sole control over ERG Verbund by the Çelik Family.
Moroğlu Arseven
Turkey's tobacco market is already highly and strictly regulated.
Cosar Akkaya Law Firm
Financial Leasing in Turkey is regulated through the main piece of Law on Financial Leasing, Factoring and Financing Companies Nr. 6361 published in the Official Gazette dated 13TH December 2012 and numbered 28496.
Moroğlu Arseven
The Pharmaceutical and Medical Device Authority's approval is now required for health declarations used on food and food supplement labels, or in promotions and advertisements.
Moroğlu Arseven
The New Framework includes a chapter regarding presentation and disclosure.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The minimum components that must be included in such real estate display certificates are listed in Article 19 of the Regulation.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Board's centred its attention on its assessment of the relevant product market and the relationship between retail sales and online sales.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Certain limitations and exceptions to this general rule have also been set forth under the amendments to the Decree No. 32.
Ozbek Attorney Partnership
COMMUNIQUÉ ON PROCEDURES AND PRINCIPLES ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE NO. 6102 ("COMMUNIQUÉ") ENTERED INTO FORCE
Gün + Partners
The Medicines and Medical Devices Agency announced that in case of a breach of the provisions governing the notification of scientific and educational meetings through the online system, the sanctions shall be applied automatically by the system only.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Ictem Legal
Question is often asked whether a custodian may be appointed to a company by courts to replace or co-exist with the current management and if so under which circumstances.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
MGC Legal
Geçici ödeme, Borçlar Kanunu 76.maddesinde düzenlenerek hukuk sistemimize 2012 yılında giren yeni ve halen dahi uygulamada çok bilinmeyen bir müessesedir.
ADMD
Olağanüstü hal kapsamında 17.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 22.02.2017 tarihinde yayınlanan 29987 ve 29824 Sayılı Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde ...
Moroğlu Arseven
Turkey has revised accounting principles for mergers of establishments which are subject to joint control, eliminating uncertainty about this issue and ensuring consistency in practice.
Ozbek Attorney Partnership
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 376. maddesi halk arasında "teknik iflas" olarak da bilinen şirketlerin sermayenin kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin yükümlülüklerini düzenlemektedir.
Arikan Law Firm
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklerle birlikte, ...
Arikan Law Firm
Gelir İdaresi Başkanlığı 2011 yılında yayınladığı mük.80-1027 sayılı Özelge'si ile nevi değişikliği halinde şirket ortaklarının edinecekleri hisse senetlerinin iktisap tarihinin tespiti ve söz konusu hisse senetlerinin elden ...
Ozogul Yenigun & Partners
The Amending Communiqué determines the scope of the restrictions applicable to the contracts executed in or indexed to foreign currency.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter