Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Board published its reasoned decision on the preliminary investigation launched against Mars Sinema Turizm ve Sportif Tesisler İşletmeciliği A.Ş. ("Mars"), a company active in the areas of movie screening services, ..
Moroğlu Arseven
Türkiye'de yerleşik kişilerin, kendi aralarında akdedecekleri sözleşmelerde yer alan ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi konusundaki sınırlamalara dair 13 Eylül 2018 ...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Geçtiğimiz günlerde şirketlerde teknik iflasın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yeni bir tebliğ yayımlandı. Tebliğ, sermayesini kaybetmiş veya borca batık durumdaki şirketlerin alması gereken tedbirleri ve izlemesi gereken yolları düzenliyor.
Guzeloglu Attorneys-at-law
İflasın ertelenmesi kurumunun ihdas amacını gerçekleştirmemesi ve hükümlerinin kötüye kullanılması nedeniyle İcra ve İflas Kanunu, alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The owner of a modeling agency ("Applicant") applied to the Constitutional Court regarding the Istanbul 3rd Criminal Judgeship of Peace's decision ("Decision"), which had affirmed the Istanbul 2nd Criminal Judgeship of Peace's ruling rejecting the Applicant's request for the access ban of certain search engine results.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Veri Koruma Kurulu ("Kurul"), veri sorumlularına, çalışanlarının yetkilerini aşmak ve/veya yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle, bir ihlalde bulunmaları riskine karşı yükümlülüklerini hatırlattı.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Veri Koruma Kurulu'nun ("Kurul") 4 Temmuz 2018 Tarihli ve 30468 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 31 Mayıs 2018 tarih ve 2018/63 Sayılı kararı ...
Ozbek Attorney Partnership
Şubat 2017'de yayımladığımız yazımızda, Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu'nda ("Kanun") taşınır varlık olarak tanımlanan varlıkların sınırlı sayı ilkesine göre sayılmış olduğunu belirtmiş ...
Ozbek Attorney Partnership
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ("Kanun"), 07.06.2012 tarihinde kabul edilerek 22.06.2012 tarihli, 28331 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Genel kurul kararının iptali davası azınlığın ve münferit pay sahiplerinin, çoğunluk tarafından ihlal edilmesi halinde başvurulabilecek en etkili yollardan bir tanesidir.
Moroğlu Arseven
Turkey has announced further details, exemptions and clarifications for recently introduced rules restricting foreign currency or foreign currency indexed payment obligations in contracts between parties residing in Turkey.
Moroğlu Arseven
Turkey has increased maximum interest rates for credit card transactions, allowing banks to charge higher interest rates.
Moroğlu Arseven
Turkey has amended rules for the Central Bank to collect information and documents from firms, allowing it to monitor transactions which affect an entity's foreign exchange position.
Moroğlu Arseven
Turkey has reduced the financial and investment thresholds required for foreigners to acquire Turkish citizenship. The new thresholds apply from 19 September 2018.
AKTAY Legal
Ministry of Finance and Treasury ("Ministry") published a communiqué ("Communiqué") amending Article 8 of Communiqué No: 2008/32-34, which regulates matters left to the Ministry's discretion by Decree No: 32 on Protection of the Value of Turkish Currency ("Decree").
BASEAK
Deniz üstü (offshore) rüzgar elektrik santralleri yenilenebilir enerji çevrelerinde en ilgi çekici konulardan biri. Özellikle geçtiğimiz haftalarda dünyanın en büyük deniz üstü rüzgar
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") 13 Eylül 2018 ("Yürürlük Tarihi") tarihinde yürürlüğe girdi.
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
The Presidential Decree, amending Decree No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency ...
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul"), 4 farklı veri sorumlusu grubu için veri sorumluları siciline ("Sicil") kayıt yükümlülüğü tarihlerini ve Sicil'e kayıttan istisna tutulan veri sorumlularına ...
Ozbek Attorney Partnership
1 Haziran 2018 tarih ve 30438 sayılı Resmî Gazete'de, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ("Kanun") Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Yönetmelik") ...
Latest Video
Most Popular Recent Articles
AKTAY Legal
Decree No. 32 regarding the Protection of the Value of the Turkish Lira has been amended by the new presidential decree dated 12/08/2018 in respect of Amending to Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish Lira
MGC Legal
Dünyada yaşanan önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle son dönemde döviz kurlarında ani ve sert değişimler yaşanmaktadır.
MGC Legal
Alım Satım, Kira, Finansal Kiralama, Hizmet ve Eser Sözleşmelerindeki Bedeller Artık TL cinsinden belirlenecek.
Gün + Partners
On February 21 2018 Transparency International published the 2017 Corruption Perceptions Index, which reflects the public sector corruption perspective of non-governmental organisations ..
ADMD
Olağanüstü hal kapsamında 17.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 22.02.2017 tarihinde yayınlanan 29987 ve 29824 Sayılı Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde ...
Bezen & Partners
The Capital Markets Board (the "CMB") (Sermaye Piyasası Kurulu) has recently published two new communiqués on the management and independent audit of the information systems...
MGC Legal
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 397. Maddesine göre Bakanlar Kurulu, zorunlu bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterleri belirlemektedir.
Erdem & Erdem Law
The general principles on maritime enforcement are set out in Turkish Commercial Code ("TCC") numbered 6102.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
In light of the above, the Board rejected granting individual exemption to the relevant non-compete obligation as it does not meet the criterion "not limiting competition more than what is necessary".
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Board defined the relevant geographic market as "Turkey" in light of the fact that all the players in the Turkish construction market would have benefitted from the information exchange in the course of the Survey contemplated by INTES.
Ozogul Yenigun & Partners
The Omnibus Law numbered 7146 ("Omnibus Law") was published in Official Gazette number 30498 on 03 August 2018.
Guzeloglu Attorneys-at-law
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter