Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
ACTECON
Fake content is nothing new and has been there in the digital realm particularly after the introduction of photo-editing, image creation and graphic design software such as Adobe Photoshop in 1990.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction ("Convention") is a multilateral treaty seeking to protect children from the harmful effects of abduction
Esin Attorney Partnership
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 10 Ocak 2019 tarihli, 2018/10718 E. ve 2019/559 K. sayılı kararı ile işçilerin, iş akışını bozmadığı ve ...
Bezen & Partners
The Board has clarified the status of such establishments to a certain degree in its decision dated 23 July 2019 and numbered 2019/225
Gun + Partners
On 30 September 2019, the Turkish Patent and Trademark Office published The New Trademark Examination Guideline
Esin Attorney Partnership
The 9th Civil Chamber of the Supreme Court issued a decision on January 10, 2019 and with No. 2018/10718 E. - 2019/559 K.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
24 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda çeşitli sektörlere yönelik vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
On October 24, 2019, a legislative proposal regarding the tax regulations for various sectors has been adopted by the Plan and Budget Committee in the Grand National Assembly of Turkey.
ASY Legal
The TCC sets forth that the principle of transferability shall be applicable to shares of JSCs.
BASEAK
Doğrudan Türkiye'yi başlığında barındıran ilk yaptırım yasası olan PACT Yasası, Amerikan yaptırım rejimi bakımından değerlendirildiğinde oldukça geniş yaptırımlar içeriyor.
Moroglu Arseven
The court consequently decided on the violation of the Applicants' rights to the property.
Moroglu Arseven
Başvurucular bunun üzerine karara itiraz etmiş, ancak Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği söz konusu itirazı reddetmiştir. Başvurucular bu ret kararına da itiraz etmiş, ancak Mersin 2.
Aksan Law Firm
Teknolojinin gelişmesiyle beraber globalleşen sektörler arasında dijital hizmet işletmeleri başta gelmektedir.
Gun + Partners
The Re-examination and Evaluation Board of TURKPATENT has acknowledged that EBAY should be recorded as a well-known trademark in Turkey
Ozbek Attorney Partnership
12 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelik ile Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin üç maddesinde değişiklik yapıldı.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
There is no specific definition of "data breach" under the Turkish data protection law ("Turkish DP Law").
ACTECON
On October 1st, CJEU issued a decision given pursuant to the preliminary ruling procedure upon German FCoJ inquiry regarding interpretation of data protection and e-privacy rules applicable in the EU.
Kilinc Law & Consulting
24.10.2019 tarihinde 30928 sayılı Resmi Gazete'de ilan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") ile Avukatlık mesleğine giriş ...
Ozbek Attorney Partnership
Yargı reformu kapsamında düzenlenen ilk paket TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Bezen & Partners
Severance payments are clearly one of the most controversial and delicate subjects of employment law in the Republic of Turkey.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurula intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kurul Kararı ile;
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
Cosar Akkaya Law Firm
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde bir veri kayıt sisteminin varlığıyla uygulama alanı bulmaktadır.
Nazali
Çocuk kelimesi, anne karnında ya da bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan anlamına gelir.
BASEAK
Geçtiğimiz günlerde, Rekabet Kurulu İklimlendirme – Soğutma – Klima İmalatçıları Derneği ("İSKİD") ile Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği
Nazali
Arapça kökenden gelen velayetin sözlük anlamı, ermişlik, söz geçirmedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda ("TMK") velayetin tanımı net bir şekilde yapılmamıştır.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
By way of background, in January 2019, the Capital Markets Board ("CMB") had issued an announcement on its website on the Draft Communiqué on Equity Crowdfunding.
Kavlak Law Firm
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Sengun & Sengun ve Ortaklari
1.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır.
Arikan Law Firm
Ana sözleşme ve varsa değişikliklerine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter