Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Nazali
Her ne kadar iş sözleşmesinde ek işte çalışma yasağı olsa da, işveren aleyhine sonuç doğurabilecektir.
MGC Legal
Subsequently, citizenship status shall be revoked in accordance with article 31 of the Law.
BASEAK
ICC is the association of banks formed as a joint stock company for carrying out the settlements of the banks arising from credit card transactions.
BASEAK
Yaklaşık üç yıl önce Rekabet Kurumu tarafından yapılan önaraştırma, ardından gelen iptal kararı ve bu karar üzerine açılan soruşturma ile devam eden Maysan Mando incelemesinde Rekabet Kurulu karar aşamasına geldi.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
EU proposal for regulation on online intermediation services and search engines is expected to be published shortly on the Official Journal of the European Union and become effective...
Öncel, Aydın & Uygun Attorney Partnership
Hem Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği hem de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında özel nitelikli kişisel veriler kategorisinde sayılan sağlık verilerinin toplanması ve işlenmesi, ...
MGC Legal
There is no legal entity of ordinary partnerships that do not possess this attribute, and therefore no party license.
Nazali
Ticari Satış, Taşınır Satışı Sözleşmesi, Ayıp, Seçimlik Haklar.
Senguler & Senguler Law Office
First of all, consent must be restricted to a specific subject and cannot be open-ended.
Moroglu Arseven
Turkish Constitutional Court ("Constitutional Court") recently ruled on a case in which the administrative court rejected the applicant's claims against an Environmental Impact Assessment decision
Moroglu Arseven
Anayasa Mahkemesi ("AYM"), 25 Aralık 2018 karar tarihli ve 2014/14359 başvuru sayılı kararı ("Karar") ile, başvurucuların çevresel etki değerlendirmesi ("ÇED") kararına itiraz için açtıkları davada
Moroglu Arseven
Secure Mobile Payment and Electronic Document Management System ("System") will enter into force on 1 September 2019.
Moroglu Arseven
1 Eylül 2019 tarihi itibariyle uygulamaya girecek olan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi fiziki/sanal kartlar ya da ödeme gerçekleştirilmesine yarayan fiziki niteliği bulunmayan yazılımsal uygulamalar kullanılarak,
Moroglu Arseven
The procedures and principles applicable to real and legal persons, who may produce unlicensed electricity are updated.
Moroglu Arseven
Lisanssız elektrik üretebilecek gerçek ve tüzel kişilerin tâbi olacakları usul ve esaslarda değişiklik yapıldı.
BASEAK
The so-called trade wars have been one of the propulsive forces characterizing the international trade landscape for the last couple of years.
Moroglu Arseven
Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods Report" ("Report") has been published by the Organization for Economic Co-operation and Development's ("OECD") and European Intellectual Property Office
Moroglu Arseven
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ("OECD") ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi ("EUIPO") tarafından hazırlanan "Sahte ve Korsan Ürün Ticaretindeki Eğilimler Raporu
Gün + Partners
On 9 May 2019, the Turkish Medicines and Medical Devices Agency published the draft Regulation on Sales, Advertisement and Promotion of Medical Devices (Turkish language)
Nazali
Türk yargı sisteminin en çok eleştirilen yanlarından biri, kişilerde dava açıldığı zaman mevcut olan hukuki yararın sağlanmasında geç kalındığı algısının oluşmasına ve hukuk sistemine güvenin azalmasına sebep olan, ...
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
BASEAK
Geçtiğimiz haftalarda The Economist dergisi, teknoloji devlerinin Avrupa'daki otoriteler tarafından nasıl bir anlayışla ele alındığına yönelik son derece bilgilendirici ve aynı zamanda yol gösterici bir makale yayınladı.
BASEAK
Thus, the Board found that the formation of joint venture in Kuwait was notifiable in Turkey by way of providing a broad interpretation of Article 2 of Law No. 4054.
Ersoy Bilgehan
The International Convention on Arrest of Ships, 1999 (hereinafter referred to as "the 1999 Convention") was ratified by the Turkish Parliament on 02.03.2017, a development which was reported
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
In this article, our aim is to reveal the scope and the significance of developing and establishing AML compliance program in Turkey
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter