Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Esin Attorney Partnership
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("TİTCK") 8 Ağustos 2019 tarihinde Kozmetik Yönetmeliği'nde ("Yönetmelik") değişiklik yapacağını duyurdu.
Esin Attorney Partnership
The Turkish Medicines and Medical Devices Agency ("TİTCK") announced that it is currently working on an amendment to the Cosmetics Regulation ("Regulation").
Gün + Partners
Although parties to international transactions frequently agree to arbitrate, they sometimes reconsider that commitment when a dispute arises, and look to challenge the validity of the arbitration agreement.
Gün + Partners
A four-day legal gap was created following the annulment of Article 14 of Decree-Law No 556, which regulated the use requirement
Muhtaranlar Attorney Partnership
The Regulation shall enter into force on 01.09.2019.
Muhtaranlar Attorney Partnership
Ancak yayın hizmetlerinin iletimini sağlayan platform işletmecileri kavramına ilişkin yönetmelikte bir tanım yapılmamıştır.
ASY Legal
According to Article 4 of the Regulation individual Broadcasters will not fall under the scope of this Regulation.
Eryurekli Attorney Partnership
Mevcut değişiklik ile finansal sektörde mali şeffaflığın artırılması ve bankaların kredi müşterilerine ait güncel verilere daha kolay ulaşması amaçlanmaktadır.
Moroglu Arseven
As per article 19 of the Law Number 7186 Amending Income Tax Law and Certain Other Laws, the provisional article 12 has been incorporated into the Corporate Tax Law numbered 5520.
Moroglu Arseven
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Torba Kanun") madde 19 ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici madde 12 ("Geçici Madde 12") eklendi.
Moroglu Arseven
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 77. Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") yayımlandı.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Turkish Constitutional Court granted a decision on April 17, 2019 regarding an applicant's claims on violation of his freedom of expression and press due to access ban of a news article...
Moroglu Arseven
The Regulation on Zero Waste in relation to procedures and principles regarding the establishment of the zero waste management system and the issuing of the zero waste certificate was published in Official Gazette ...
Moroglu Arseven
Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete' de yayımlandı.
Moroglu Arseven
The Presidential Circular numbered 2019/2 on Information and Communication Security Measures (the "Circular") was published in Official Gazette number 30823 on 6 July 2019.
Moroglu Arseven
Cumhurbaşkanlığı tarafından Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerine ilişkin 2019/2 sayılı genelge 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Genelge ile güvenlik risklerinin azaltılması ...
BASEAK
Türkiye'nin Rusya'dan satın altığı S-400 hava savunma sistemlerinin, Türkiye'ye teslimatının başlamasının akabinde Amerika Birleşik Devletleri ("ABD"), üretim programı kapsamında ortaklarından biri olan
Gün + Partners
Liability arising out of the failure to pay the joint stock company's public debts directly belongs to the company itself.
Gün + Partners
The Turkish Regulation on the Implementation of the Industrial Property Code, which is the main regulation for industrial property rights, has been amended by a regulation published in the Official Gazette on 8 July 2019.
Gün + Partners
The liability arising out of the failure to pay the company debts directly belongs to the company itself since it has a separate legal entity.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
Gün + Partners
Transparency International announced the results of the 2018 Corruption Perceptions Index (the "2018 Index") on January 29, 2019.
Kilinc Law & Consulting
Turkey and Kuwait share deep historic and cultural connections.
Gün + Partners
There are 62 active insurance companies incorporated in Turkey, consisting of 39 non-life insurers, 18 life and pension insurers, four life insurers and one reinsurer.
Erdem & Erdem Law
In the Competition Board's decision dated 01.10.2018 and numbered 18-36/584-285, it was considered whether Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. ("Sahibinden.com") violated Article 6 of Law No. 4054 ...
Aksan Law Firm
Toplu iş sözleşmesi Anayasa madde 53 ile tanınmış anayasal bir hak olup Anayasamızın 53.maddesinin 1.fıkrasına göre "İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma ...
ACTECON
On June 25, 2018, the US Supreme Court rendered its final decision with respect to the claims that American Express violated Article 1 of the Sherman Act via anti-steering provisions in its agreements with merchants.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter