Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Herdem Attorneys at Law
As all other actors in Turkish economy, public procurement contractors have also suffered due to unexpected economical fluctuations.
Gün + Partners
Transparency International announced the results of the 2018 Corruption Perceptions Index (the "2018 Index") on January 29, 2019.
Ozdirekcan Dundar Senocak (Correspondent Firm of Gide Loyrette Nouel)
A new revision of the draft Customs Law was released on 25 January 2019. Subject draft law expands and changes several provisions on the protection of intellectual and industrial rights during customs proceedings ...
Kılınç Law & Consulting
A trademark is a sign or design capable of distinguishing the goods or services of one enterprise from those of other enterprises. It can comprise words, or images, or a combination of both.
Kılınç Law & Consulting
With international investment growing, Nigar Guliyeva offers a summary of the country's changing IP laws.
Kılınç Law & Consulting
Data processors resident outside Turkey whose activities affect Turkey may also need to register by 30 September 2019. Even failing to delete expired data can be punished by one to two years' imprisonment.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Following the attempted coup d'état on July 15, 2016, the Council of Ministers convened on July 20, 2016 and declared a state of emergency throughout the country for a 90-day period starting on Thursday, July 21, 2016 at 1am, ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
19 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile Türk vatandaşlığının taşınmaz edinilmesi yoluyla kazanılması için asgari satış bedeli ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The conditions for application to Turkish citizenship by way of real estate ownership were recently softened by a number of amendments to the Regulation on the Implementation of Law of Turkish Citizenship, ...
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
19 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan mevcut Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 6 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Herdem Attorneys at Law
With the Presidential Decree No:23 of Turkey, the Space Agency has officially been established on 13 December 2018.
Herdem Attorneys at Law
Major importance is vested in intellectual property rights when technology transactions are taken into consideration.
Herdem Attorneys at Law
The military uses two techniques of data collection and information gathering for their observations; covert techniques and overt techniques.
Herdem Attorneys at Law
Direct marketing is a type of advertising that aims to bring an action in a selected group of consumers in response of a communication by the marketer.
Herdem Attorneys at Law
Addressing a summit on defense industries in Ankara on 12-13 December 2018, President Erdoğan, said, he believes that public and private sectors, from finance to human resources and technology production, will do parts collectively in defense industries.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The amendment made to the jurisdictional amounts of Consumer Arbitration Panels will be effective as of 1 January 2019.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurulardaki parasal sınırlarda yapılan değişiklik, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
The amendments will permit the termination of service agreements only in certain limited circumstances.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
Yönetmelik ile yapılan bir diğer önemli değişiklik hizmet bedeline ilişkindir.
Herguner Bilgen Ozeke Attorney Partnership
These changes should also be included in the interim activity reports.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Bezen & Partners
Note that the General Data Protection Regulation numbered 2016/679 of the European Parliament was not in effect at the time of the breach.
BTS & Partners
The Draft Regulation sets forth that it shall enter into force within 3 (three) months following its publications date.
AKTAY Legal
The Competition Board concluded its examination of the merger concerning Luxottica Group S.p.A and Essilor International S.A. following the Board decision dated 01.10.2018 and numbered 18-36/585-286 and held that;
Cosar Akkaya Law Firm
This PoA can also be certified at the Turkish Consulate in your home country.
Nazali
Ülkemizdeki şirketler global dünyanın bir oyuncusu olmak amacıyla yurtdışında yatırım yapmak ve markalarını dünya markaları arasına eklemek istemektedirler.
Arikan Law Firm
Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süre işlemeyecektir.
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter