Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Kilinc Law & Consulting
To provide accurate information for investors operating in Turkey, public disclosure of the necessary information has a great importance for the continuation of the functioning ...
Kilinc Law & Consulting
When goods are accidentally lost or damaged during an international sales contract is being performed, the question is; who shall bear this loss? Is it the seller, the buyer or the carrier?
Ozbek Attorney Partnership
17 Temmuz 2019, Türkiye'de kişisel verilerin korunması ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") kararları açısından önemli bir gün.
Aksan Law Firm
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 85. Maddesi uyarınca bir motorlu aracın işletilmesinin bir kişinin ölümüne, yaralanmasına veya bir şeyin zararına sebep olması halinde motorlu aracın işleteni ve ...
Stock Industrial Property Services A.S.
Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu önünde yapılan itirazda, itiraz sahibi, başvuru konusu markada bulunan ibarenin bir sebze türü olan biberin çeşit adı (variety name)
Nazali
İcra İnkar Tazminatı, Vergiden İstisna Tazminatlar, Alacak Faizi, Menkul Sermaye İradı, Ücret, Vergi Tevkifatı, Yıllık Beyanname.
Nazali
Ayrıca işverenin, maaş haciz müzekkeresinde belirtilen borçlunun o işyerinde çalışıp çalışmadığı hususuna da dikkat etmesi gerekecektir.
Gün + Partners
Law on Protection of Personal Data numbered 6698 provides under the article titled "Data Security Liabilities" that, data controllers must take all necessary technical
United Trademark & Patent Services
The Turkish Data Protection Authority in Turkey has recently announced that the deadline for the compulsory registration before the Data Controller Registry has been extended till December 31, 2019.
ACTECON
The TCA recently issued its reasoned decision concerning its investigation against Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., as a result of which the TCA held that the two undertakings did not violate ...
Nazali
Fazla çalışmanın karşılığı olarak 4857 sayılı İş Kanunu'nun getirmiş olduğu yeniliklerden biri, ücret hak edişten öte işçiye serbest zaman tanınmasıdır.
Nazali
10 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 'nu takiben 29 Eylül 2017 tarihinde yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 30195 sayılı Çalışan Buluşlarına, ...
Nazali
Vergi uyuşmazlıklarında, yapılan yargılama sonucu mükelleflerin iddialarının kabul edildiği durumlarda, haksız ve hukuka aykırı idari işlem nedeniyle vergi olarak ödenen tutarlar üzerinden yaşanan değer kaybının ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
This article is focused on how the forward looking statements should be processed by issuers as per the Communiqué.
Cosar Akkaya Law Firm
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Nazali
Günümüze dek limited şirket ortaklarının ve müdürlerinin limited şirkete ilişkin borçlardan doğan sorumluluğu tartışma konusu olmuştur.
Nazali
Bedelsiz Teslim, Fatura,VUK Md. 229, VUK Md.232, Sevk İrsaliyesi.
Esin Attorney Partnership
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik'te ("Yönetmelik") değişiklik ("Değişiklik") yaptı.
Esin Attorney Partnership
The Banking Regulatory and Supervisory Authority (the "BRSA") amended (the "Amendment") to the Regulation on the Restructuring of Debts Owed to the Financial Sector (the "Regulation").
Bezen & Partners
The Regulation follows the trend of increasing personal data protection measures.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Regulation on Provision of Radio, Television and On-Demand Broadcasts on Internet Medium ("Regulation") has been published on the Official Gazette of August 1, 2019.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Erdem & Erdem Law
In the Competition Board's decision dated 01.10.2018 and numbered 18-36/584-285, it was considered whether Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. ("Sahibinden.com") violated Article 6 of Law No. 4054 ...
Kilinc Law & Consulting
Turkey and Kuwait share deep historic and cultural connections.
Esin Attorney Partnership
The Ministry of Trade introduced amendments to the Price Tag Regulation and the Communiqué on the Use of Domestic Production Logos on Product Price Tags on July 27, 2019.
MGC Legal
Türk Dil Kurumuna göre yayın, ‘radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat' demektir.
MGC Legal
21. yüzyıl iş hayatında verinin önemi tartışmasızdır. Günümüzde dijital dönüşüm faaliyetlerine hız veren piyasa aktörleri, üzerinde tasarruf etme hakkına sahip oldukları her türlü veriyi, serbest piyasada rekabet ...
Erdem & Erdem Law
The Resolution (No: 846) on Approval of the Memorandum of Understanding Regarding the Arrangement of the Third UNWTO-UNESCO World Tourism and Culture Conference Between the Republic of Turkey and ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter