Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Ozbek Attorney Partnership
On 15 October 2019, the Turkish Data Protection Authority ("TDPA") published its decision on "Minimum Requirements for Data Breach Notifications to be made to Data Subjects"...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Merger Control Comparative Guide for the jurisdiction of Turkey, check out our comparative guides section to compare across multiple countries
Kilinc Law & Consulting
Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği ("Tebliğ") 3 Ekim 2019 tarihli ve 30907 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bener Law Office
The Communiqué Series II, number 15.1 on Disclosure of Material Events issued by the Capital Markets Board of Turkey sets forth the principles of disclosure requirements in Turkish Public companies.
Inanici - Tekcan Ortakligi
Ad-hoc arbitration is basically based on the parties' will and control.
Esin Attorney Partnership
Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırma amaçlı çocuklara yönelik reklam uygulamalarına ilişkin hüküm değiştirildi.
Esin Attorney Partnership
The Ministry also amended the provision on advertisements aimed at children to increase the sale of products not recommended for excessive consumption.
BASEAK
There is no doubt that both citizens and companies have significant benefit from the digital economy. On the other hand, it is an evitable fact that it creates an open challenge for the tax authorities.
ASY Legal
There are relatively few capital restrictions imposed upon businesses in Turkey, and although the formation procedures can be quite complex, foreigners are allowed to freely invest in businesses and are even allowed to ...
Bezen & Partners
Turkey and Kuwait have agreed to enhance bilateral ties in the industry.
MGC Legal
According to the Construction Law No. 3194, article 6 with the title "Spatial planning stages", Spatial plans consist of "Landscaping Plans" and "Construction Plans" stages in accordance...
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ("Kurul") bu Ekim ayında yayınladığı özellikle iki karar özetiyle anladık ki...
Ozbek Attorney Partnership
Çalışan-işveren ilişkisinde yıllık ücretli izinlerin ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı aslında bilindiği zannedilen ama çok da doğru bilinmeyen bir konudur.
BASEAK
Hal böyle olunca, yolsuzluk olgusunun oluşumunu inceleyerek uluslararası hukukun mukayeseli kaynaklarının yolsuzluk ile nasıl mücadele ettiğini değerlendirmek de önem kazanmaktadır.
Ozbek Attorney Partnership
Yurtdışında yerleşik tüzel kişilerin Türkiye'de yer alan şubeleri ve irtibat bürolarının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt zorunlulukları olup olmadığı çok net değildi.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) internet sitesinde 07.10.2019 tarihinde VERBİS'e kayıt yükümlülükleri konusunda önemli bir karar yayımlanmıştır
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The rationale of the Proposal is unifying payment practices and addressing the emerging needs in the field of payments.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
VERBIS Registration of Branches and Liaison Offices of Data Controllers That Are Not Located in Turkey.
Acar & Ergonen Law Firm
Die gesetzliche Grundlage für vertragliche Ansprüche findet sich in Art. 112 OGB ff.
Acar & Ergonen Law Firm
Die gesetzliche Grundlage, die für Ansprüche aus unerlaubter Handlung findet sich in Art. 49 ff. türk. OGB.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurula intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kurul Kararı ile;
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The DOJ has put forward a structure for the assessment of adequacy and coverage of the program's design in each company.
Eryurekli Attorney Partnership
This briefing note aims to explain the role of Takasbank acting as the central counterparty in the specified markets of Borsa Istanbul A.Ş. and guide the investment institutions trading in BIST ...
Muhtaranlar Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolması zorunludur.
Sengun & Sengun ve Ortaklari
1.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır.
Nazali
Arapça kökenden gelen velayetin sözlük anlamı, ermişlik, söz geçirmedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda ("TMK") velayetin tanımı net bir şekilde yapılmamıştır.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
A very important step for compliance with the data protection law (Law on Protection of Personal Data w. no 6698) is the Verbis Registration (Data Controllers' Registry) and the last day to register with Verbis is September 30, 2019.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter