Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The Information and Communication Technologies Authority published its 2018 Activity Report which provides information on the activities carried out by ICTA during 2018.
Nazali
İşveren ile işçi arasındaki mevcut iş ilişkisi, tarafların birbirleri ile uyumlu irade beyanları ile ikale sözleşmesi imzalanarak da sona erdirilebilmektedir.
Nazali
Son dönemlerde özellikle ticaretin küreselleşmesi ile birlikte Türkiye mukimi birçok şirket gerek pazar payını arttırmak gerekse kâr-zarar risklerini dengeli dağıtabilmek amacıyla yurtdışında bulunan şirketlere iştirak edebilmektedir.
Nazali
Çok uluslu işletmelerde, grup şirketleri arasında gayri maddi varlıkların transferi veya kiralanması gibi işlemlerde uygulanan tek taraflı fonksiyon analizi, adaletli bir sonuç vermemekte ve birçok ülke için ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The mediation procedures have become a mandatory stage of commercial litigations in Turkish Law as of January 01, 2019.
BASEAK
The Turkish Competition Authority had its final decision on the 3M case, which has been on the agenda of TCA for a long time.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Unlike the former Turkish Commercial Code, the Turkish Commercial Code numbered 6102 ("TCC") implemented a provision that allows joint stock companies ("JSC") to acquire their own shares
LBF Partners
Zira, itirazın kaldırılması, alacaklının, yalnız ilamsız icra prosedürü içinde, genel mahkemelerden bu konuda bir ilam almadan çabuk ve basit yargılama usulü ile alacağına kavuşması sağlanmaktadır.
Erdem & Erdem Law
The Sport Discipline Regulation entered into force through publication in the Official Gazette dated 13.07.2019 and numbered 30830.
Erdem & Erdem Law
The articles under the TCO, which regulate the rent laws, are of a protective nature in favor the lessees.
Erdem & Erdem Law
In the case of Iran, secondary sanctions only apply to transactions involving SDNs, oil, energy, automotive, shipbuilding/shipping, precious metals, and insurance.
Erdem & Erdem Law
Prior to this work, there was no legal framework that dealt with the enforcement of settlement agreements and, thus, the Singapore Convention will fill a gap in this regard.
ACTECON
Throughout this article, we will discuss these recently published decisions.
Gün + Partners
(A) Are there any special requirements, by way of law of practice, for technical and organisational measures
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Under most jurisdictions, for a minor to obtain health care services, his/her parent or legal guardian must consent to such services.
Nazali
Özellikle çok uluslu şirketlerin globalleşmenin ve buna bağlı olarak hızla artan rekabetin etkisiyle başvurdukları yeni vergi planlaması yöntemleri, devletlerin vergi kayıplarının artmasına neden olmaktadır.
Nazali
İhtirazi Kayıt, Düzeltme Beyannamesi, Pişmanlıkla Beyan, Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi, Özel Esaslar.
Moroglu Arseven
Değişiklikler 1 Ağustos 2019 tarihinde yürürlüğe girdi.
Moroglu Arseven
In parallel, the RTSC will also serve a notice to online broadcasting platform operators.
Moroglu Arseven
Yönetmelik ile aynı zamanda, kapsamda tutulan medya hizmet sağlayıcıları ve platform işletmecilerinin RTÜK'e karşı yükümlükleri ve RTÜK'ün denetim yetkileri de detaylı olarak düzenlenmektedir.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Arikan Law Firm
Bu makale, Türk vatandaşlığından çıkmanın şartları ve sonuçları hakkında bilgi vermek içi hazırlanmıştır.
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Regulation on Provision of Radio, Television and On-Demand Broadcasts on Internet Medium ("Regulation") has been published on the Official Gazette of August 1, 2019.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
MGC Legal
Bu kayıtlar halk arasında sabıka kaydı olarak bilinen adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydından oluşur.
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Erdem & Erdem Law
In the Competition Board's decision dated 01.10.2018 and numbered 18-36/584-285, it was considered whether Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. ("Sahibinden.com") violated Article 6 of Law No. 4054 ...
Kilinc Law & Consulting
Turkey and Kuwait share deep historic and cultural connections.
Esin Attorney Partnership
The Ministry of Trade introduced amendments to the Price Tag Regulation and the Communiqué on the Use of Domestic Production Logos on Product Price Tags on July 27, 2019.
MGC Legal
Türk Dil Kurumuna göre yayın, ‘radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program, neşriyat' demektir.
MGC Legal
21. yüzyıl iş hayatında verinin önemi tartışmasızdır. Günümüzde dijital dönüşüm faaliyetlerine hız veren piyasa aktörleri, üzerinde tasarruf etme hakkına sahip oldukları her türlü veriyi, serbest piyasada rekabet ...
Erdem & Erdem Law
The Resolution (No: 846) on Approval of the Memorandum of Understanding Regarding the Arrangement of the Third UNWTO-UNESCO World Tourism and Culture Conference Between the Republic of Turkey and ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter