Mondaq All Regions - Turkey: All Topics
Herdem Attorneys at Law
The commercial air transportation is a big industry that continues to grow rapidly.
Herdem Attorneys at Law
Turkey's Data Protection Authority reminds the importance of data and explicit consent once again with its recent ruling.
Herdem Attorneys at Law
With this amendment, equity crowdfunding made its debut in the legislation in Turkey.
Herdem Attorneys at Law
Another argument to the plain packaging is that it maydecrease the prices of tobacco products becausethe packaging costs will be less for manufacturers.
Herdem Attorneys at Law
Public offering legislation in Turkey does not prescribe a different process for companies operating in the defense industry.
ACTECON
The Turkish Data Protection Authority published on 13.02.2019 a decision clarifying the statute of limitations for the complaints to be lodged to the DPA in cases where a data processor rejects a data subject's request ...
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
The amendments made to the Law No. 4708 on Building Inspection and the Regulation on Implementation of Building Inspection to eliminate building inspection weaknesses caused by the close commercial ties ...
Göksu | Aydın Attorneys at law
In a dispute, where the parties argue on the time bar applicable to the demurrage fee and who is responsible for such fee if the goods were not delivered, by shedding light on a highly debated matter, ...
Bezen & Partners
Yurt dışındaki devlet mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar ile tahkime tabi uyuşmazlıklar bakımından bu uyuşmazlıkların nihai sonucunu önceden temin edebilmek maksadıyla zaman zaman ...
Erdem & Erdem Law
In this regard, firstly, an action for annulment can be filed against CAS awards that concern dismissal of the case.
Erdem & Erdem Law
This article examines the most important five changes which are highlighted by the ICC.
Erdem & Erdem Law
In the Competition Board's decision dated 01.10.2018 and numbered 18-36/584-285, it was considered whether Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. ("Sahibinden.com") violated Article 6 of Law No. 4054 ...
Erdem & Erdem Law
The legal procedure regarding capital decrease transactions of joint stock companies is regulated, in detail, between Articles 473 and 475 of Turkish Commercial Code No. 6102 ("TCC").
Erdem & Erdem Law
In the Communiqué (Communiqué No. 2018-32/51) regarding the Amendment of the Communiqué on Decree No. 32 on the Protection of the Value of the Turkish Currency (Communiqué No. 2008-32/34) ...
Bezen & Partners
The Decree on the Transportation of Crude Oil and Jet Fuel by Road and Rail was amended by way of Presidential Decree numbered 715, effective as from its publication in the Official Gazette on 7 February 2019.
MGC Legal
Fidye yazılımları (Ransomware), bir cihazı kilitleyebilen veya sahibinden para koparmak için içeriklerini şifreleyebilen kötü amaçlı yazılımlardır.
Moroğlu Arseven
In other media, the statements will suit the characteristics and be in verbal or written format.
Moroğlu Arseven
The registration obligation for the abovementioned data controllers must be complied with until 31 March 2020 at the latest.
Gen & Temizer Ozer Law Firm
The Turkish e-commerce market has been expanding rapidly over the past few years.
MGC Legal
Bu kanuna tabi gazetecilerin yasal hakları, 4857 Sayılı Kanun'a göre farklılıklar göstermektedir.
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
5941 sayılı Çek Kanunun 5. Maddesinde, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibraz edildiğinde (gösterildiğinde), çekin karşılığını ilgili banka hesabında tam olarak bulundurmamak suç olarak tanımlanmıştır.
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
MGC Legal
1 Ocak 2019'dan itibaren ticari davalarda arabuluculuk şartı aranacak.
Erdem & Erdem Law
The Resolution of the President dated 23.10.2018 and numbered 218 on Approval of the Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Turkey
Ictem Legal
İhtiyati tedbir kurumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ("HMK") Onuncu Kısım'da Geçici Hukuki Korumalar başlığı altında düzenlenmiştir.
Bezen & Partners
Note that the General Data Protection Regulation numbered 2016/679 of the European Parliament was not in effect at the time of the breach.
BTS & Partners
The Draft Regulation sets forth that it shall enter into force within 3 (three) months following its publications date.
AKTAY Legal
The Competition Board concluded its examination of the merger concerning Luxottica Group S.p.A and Essilor International S.A. following the Board decision dated 01.10.2018 and numbered 18-36/585-286 and held that;
Cosar Akkaya Law Firm
This PoA can also be certified at the Turkish Consulate in your home country.
Nazali
Ülkemizdeki şirketler global dünyanın bir oyuncusu olmak amacıyla yurtdışında yatırım yapmak ve markalarını dünya markaları arasına eklemek istemektedirler.
Arikan Law Firm
Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süre işlemeyecektir.
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter