Mondaq Europe - Turkey: Finance and Banking
Esin Attorney Partnership
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik ("Değişiklik") yaptı.
Esin Attorney Partnership
The Banking Regulatory and Supervisory Authority amended the Regulation on Banks' Loan Transactions (the "Amendment").
Eryurekli Attorney Partnership
Mevcut değişiklik ile finansal sektörde mali şeffaflığın artırılması ve bankaların kredi müşterilerine ait güncel verilere daha kolay ulaşması amaçlanmaktadır.
Erdem & Erdem Law
With the introduction of the amendments to Capital Markets Law No. 6362 ("Capital Markets Law") on December 2017, crowdfunding has been legally accepted.
Gün + Partners
Mehmet Gün gave an interview to InterContinental Finance & Law Magazine about our firm and his role in the firm as the founder.
Eryurekli Attorney Partnership
Certain amendments are made on multiple laws concerning Turkish financial markets with the Law No. 7186 and the Capital Movements Circular in line with the letter of Ministry of Treasury and Finance dated 16 July 2019.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Turkey has introduced several amendments on the Turkish banking regulations to expand the tools to protect the financial integrity in the first half of 2019.
Esin Attorney Partnership
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde yeni bir değişiklik yaptı.
Esin Attorney Partnership
The Central Bank of Turkey amended the Capital Movements Circular.
STA Law Firm
The Turkish Capital Markets Board is the financial, regulatory and supervisory agency where the Turkish Finance Ministry appoints its board.
ASY Legal
Debt recovery procedures in Turkey can be quite complex and can take a lot longer on average than most EU countries.
MGC Legal
The article sets forth the structure of the legal aspect and ways of investments to be made by foreign investors for acquisition of Turkish citizenship.
Moroglu Arseven
Secure Mobile Payment and Electronic Document Management System ("System") will enter into force on 1 September 2019.
Moroglu Arseven
1 Eylül 2019 tarihi itibariyle uygulamaya girecek olan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi fiziki/sanal kartlar ya da ödeme gerçekleştirilmesine yarayan fiziki niteliği bulunmayan yazılımsal uygulamalar kullanılarak,
LBF Partners
İpotek, bir kişisel alacağın teminat altına alınmasını amaçlayan ve bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesini sağlayan bir ayni haktır. İcra İflas Kanunu'nun
BTS & Partners
Revenue Administration have published the Tax Procedure Law General Communique No. 507 (on Safe Mobile Payment and Electronic Document Management System) on the official gazette of 01 June 2019.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Utilization of non-cash loans is subject to a divergent regime introduced by the Circular.
Eryurekli Attorney Partnership
Certain amendments were made on the Capital Movements Circular in line with the correspondence of Ministry of Treasury and Finance dated 14 May 2019.
Eryurekli Attorney Partnership
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 14 Mayıs 2019 tarihli yazısı doğrultusunda Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde değişiklikler yapılmıştır.
Eryurekli Attorney Partnership
President's Decree No. 1106 on collecting Banking and Insurance Transactions Tax from foreign exchange transactions was published in the Official Gazette dated 15 May 2019 and numbered 30775, with immediate effect.
Most Popular Recent Articles
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
ASY Legal
Debt recovery procedures in Turkey can be quite complex and can take a lot longer on average than most EU countries.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Ticari hayatta sıkça karşılaşılan bir borcun, borç ilişkisinin dışında bulunan üçüncü bir kişiye devredilmesi ve böylelikle borçtan sorumlu olan borçlunun değiştirilmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar...
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
Sengun & Sengun ve Ortaklari
1.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır.
Eryurekli Attorney Partnership
Certain amendments are made on multiple laws concerning Turkish financial markets with the Law No. 7186 and the Capital Movements Circular in line with the letter of Ministry of Treasury and Finance dated 16 July 2019.
MGC Legal
6098 Sayılı Borçlar Kanunu 138.maddesinde 'Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ...
STA Law Firm
The Turkish Capital Markets Board is the financial, regulatory and supervisory agency where the Turkish Finance Ministry appoints its board.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Turkey has introduced several amendments on the Turkish banking regulations to expand the tools to protect the financial integrity in the first half of 2019.
Esin Attorney Partnership
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde yeni bir değişiklik yaptı.
Esin Attorney Partnership
The Central Bank of Turkey amended the Capital Movements Circular.
Gün + Partners
Mehmet Gün gave an interview to InterContinental Finance & Law Magazine about our firm and his role in the firm as the founder.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter