Mondaq Europe - Turkey: Finance and Banking
Esin Attorney Partnership
Tebliğ, 3 Ekim 2019 tarih ve 30907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.
Esin Attorney Partnership
The Communiqué entered into force upon its publication in the Official Gazette No. 30907 dated October 3, 2019.
Gurpinar Law Firm
Resmi Gazete'de 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
Gurpinar Law Firm
In the Official Gazette dated 09.11.2018 and numbered 30590, Regulation Amending the Regulation on Short-Time Working and Short-Time Working Allowance has been published.
Bezen & Partners
This short note intends to provide a round-up of key changes in financial legislation in recent months.
Gurpinar Law Firm
Pursuant to Article 16 of the Law on the Protection of the Personal Data No. 6698, real and legal persons process personal data must be registered to the Registry of Data Controllers.
Gurpinar Law Firm
Our monthly law bulletin contains practical information for companies, amendments in our legislation, current case law and sectoral regulations.
Kavlak Law Firm
Recently along with the developments in technology, we have been observing innovative and practical solutions as alternative to banks which carry out money transfers and payment transactions between people.
Kavlak Law Firm
REITs invest in real estates or projects, and distribute the profit gained from here to their partners as dividends.
Erdem & Erdem Law
Beyond any doubt, England is the trendsetter in the finance sector, ranging from Islamic finance to conventional finance.
Kavlak Law Firm
Jurisdictions such as the United Kingdom, the Netherlands, South Africa and Australia have substantially reformed their banking and financial sector regulators by adopting a "twin peaks" regulatory structure.
Esin Attorney Partnership
Gerçek oran, %17,7 ile bunun bile bir hayli üzerinde seyrediyor.
Esin Attorney Partnership
The BRSA's financial structure review revealed that TRY 46 billion worth of loans should be classified as NPLs.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
This article is focused on how the forward looking statements should be processed by issuers as per the Communiqué.
Esin Attorney Partnership
To date, 2019 has seen significant developments in connection with LIBOR transition.
Esin Attorney Partnership
Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul"), Türk Lirası gecelik referans faiz oranını ("TLREF") oluşturdu.
Esin Attorney Partnership
Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa Istanbul") created the Turkish lira overnight reference interest rate ("TLREF").
Esin Attorney Partnership
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik ("Değişiklik") yaptı.
Esin Attorney Partnership
The Banking Regulatory and Supervisory Authority amended the Regulation on Banks' Loan Transactions (the "Amendment").
Eryurekli Attorney Partnership
Mevcut değişiklik ile finansal sektörde mali şeffaflığın artırılması ve bankaların kredi müşterilerine ait güncel verilere daha kolay ulaşması amaçlanmaktadır.
Most Popular Recent Articles
Sengun & Sengun ve Ortaklari
1.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır.
Esin Attorney Partnership
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'te değişiklik ("Değişiklik") yaptı.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
This article is focused on how the forward looking statements should be processed by issuers as per the Communiqué.
Guzeloglu Attorneys-at-law
Ticari hayatta sıkça karşılaşılan bir borcun, borç ilişkisinin dışında bulunan üçüncü bir kişiye devredilmesi ve böylelikle borçtan sorumlu olan borçlunun değiştirilmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar...
Esin Attorney Partnership
The Banking Regulatory and Supervisory Authority amended the Regulation on Banks' Loan Transactions (the "Amendment").
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
MGC Legal
6098 Sayılı Borçlar Kanunu 138.maddesinde 'Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ...
Esin Attorney Partnership
Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul"), Türk Lirası gecelik referans faiz oranını ("TLREF") oluşturdu.
Erdem & Erdem Law
Beyond any doubt, England is the trendsetter in the finance sector, ranging from Islamic finance to conventional finance.
Kavlak Law Firm
Jurisdictions such as the United Kingdom, the Netherlands, South Africa and Australia have substantially reformed their banking and financial sector regulators by adopting a "twin peaks" regulatory structure.
Esin Attorney Partnership
Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa Istanbul") created the Turkish lira overnight reference interest rate ("TLREF").
Esin Attorney Partnership
To date, 2019 has seen significant developments in connection with LIBOR transition.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter