Mondaq All Regions - Turkey: Privacy
Ozbek Attorney Partnership
17 Temmuz 2019, Türkiye'de kişisel verilerin korunması ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") kararları açısından önemli bir gün.
Gün + Partners
Law on Protection of Personal Data numbered 6698 provides under the article titled "Data Security Liabilities" that, data controllers must take all necessary technical
United Trademark & Patent Services
The Turkish Data Protection Authority in Turkey has recently announced that the deadline for the compulsory registration before the Data Controller Registry has been extended till December 31, 2019.
Cosar Akkaya Law Firm
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ozbek Attorney Partnership
17 Temmuz 2019, Türkiye'de kişisel verilerin korunması ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları açısından önemli bir gün. Şu ana kadar Kişisel Verileri Koruma Kurulu birçok karar yayınlandı.
MGC Legal
Kişisel verilerin bütünüyle kişisel veya hane halkı faaliyetleri esnasında gerçek bir kişi tarafından işlenmesi
ACTECON
Throughout this article, we will discuss these recently published decisions.
Gün + Partners
(A) Are there any special requirements, by way of law of practice, for technical and organisational measures
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Under most jurisdictions, for a minor to obtain health care services, his/her parent or legal guardian must consent to such services.
Muhtaranlar Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kanununa göre veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolması zorunludur.
Muhtaranlar Attorney Partnership
The data controller is also responsible for establishing and managing the data registry system.
Ozbek Attorney Partnership
Upon requests coming from various sector representatives including The Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB), the Personal Data Protection Board in Turkey ("Board")
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurula intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kurul Kararı ile;
Gün + Partners
The Turkish Medicines and Medical Devices Agency published Guidelines on Protection of Personal Data in Pharmacovigilance Activities (Turkish language) on 1 August 2019.
Esin Attorney Partnership
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicili'ne (VERBİS) kaydolması gerekmektedir.
Esin Attorney Partnership
Pursuant to Article 16 of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data, real or legal persons processing personal data must register with the Data Controllers' Registry (tr. VERBIS) before processing personal data.
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
A very important step for compliance with the data protection law (Law on Protection of Personal Data w. no 6698) is the Verbis Registration (Data Controllers' Registry) and the last day to register with Verbis is September 30, 2019.
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, son olarak "Bir yatırım şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmadan işlenmesi/bilgilendirme amaçlı aranması hakkında Kuruma ...
MGC Legal
The importance of data in 21st century business life is indisputable.
MGC Legal
21. yüzyıl iş hayatında verinin önemi tartışmasızdır. Günümüzde dijital dönüşüm faaliyetlerine hız veren piyasa aktörleri, üzerinde tasarruf etme hakkına sahip oldukları her türlü veriyi, serbest piyasada rekabet ...
Latest Video
Most Popular Recent Articles
MGC Legal
21. yüzyıl iş hayatında verinin önemi tartışmasızdır. Günümüzde dijital dönüşüm faaliyetlerine hız veren piyasa aktörleri, üzerinde tasarruf etme hakkına sahip oldukları her türlü veriyi, serbest piyasada rekabet ...
Ozbek Attorney Partnership
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, son olarak "Bir yatırım şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir veri işleme şartına dayanmadan işlenmesi/bilgilendirme amaçlı aranması hakkında Kuruma ...
MGC Legal
The importance of data in 21st century business life is indisputable.
Ozbek Attorney Partnership
By now, we all know that the GDPR introduces a duty on all organisations to report certain types of personal data breach to the relevant supervisory authority. Controllers must notify
Okyay | Evren
İşverenler yalnızca iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ile işyerinin korunması amacıyla güvenlik kamerası kullanabilirler.
Bezen & Partners
Note that the General Data Protection Regulation numbered 2016/679 of the European Parliament was not in effect at the time of the breach.
Guzeloglu Attorneys-at-law
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 16'ıncı maddesi ile Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler için,veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline ("VERBİS")
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Turkish Personal Data Protection Board ("Board") published five (5) new decision summaries on the Data Protection Authority's ("DPA") website on July 17, 2019.
Çukur & Yılmaz Law Firm
Within the EU borders, companies or enterprises which provide goods or services to data subjects or observe their behaviors are liable to comply with the General Data Protection Regulation (GDPR).
Herdem Attorneys at Law
PECR is the Privacy and Electronic Communications Regulations. The full title is The Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003.
Ozogul Yenigun & Partners
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 3. maddesinde veri sorumlusu tanımlanmıştır. Kanuna göre veri sorumlusu; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin...
Gokce Attorney Partnership
Internet users consider that their activities on the Internet are being monitored almost every day for different reasons.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter