Mondaq All Regions - Cyprus: All Topics
A. Karitzis & Associates L.L.C
Η έννοια των ซΕγκλωβισμένων Αγοραστώνป έγινε ευρέως γνωστή με την Τροποποίηση του Περί Μεταβιβάσ
A. Karitzis & Associates L.L.C
Στην Κύπρο, η κληρονομική διαδοχή της περιουσίας ενός αποβιώσαντα ρυθμίζεται, μεταξύ άλλων, από `
A. Karitzis & Associates L.L.C
In Cyprus, the succession of the estate of a deceased is governed, inter alia, by the provisions of the Wills and Succession Law (Cap. 195) and of the Administration of Deceased's Estate Law (Cap. 189).
A. Karitzis & Associates L.L.C
Το παρόν άρθρο δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με καλύτερο τρόπο από την αυτούσια παράθεση ενός επί_
A. Karitzis & Associates L.L.C
On May 25th 2018, the General Data Protection Regulation ("GDPR") entered into force, representing the most significant initiative on data protection in 20 years.
A. Karitzis & Associates L.L.C
Στις 12 Ιουλίου 2019, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε και ενέκρινε το Σχέδιο Προστασίας της Κύριας Κ^
A. Karitzis & Associates L.L.C
On 27 December 2018, the TAX Authority has released an interpretative circular relating to the application of the amending Act with number 39(I) of 2018 which has come into force on 1 January 2019 and relates to ...
A. Karitzis & Associates L.L.C
A new bill proposing the introduction of recovery measures in respect of Social Insurance obligations that has been engineered by the Ministry of Labour, has attracted particular interest as to the financial and ...
A. Karitzis & Associates L.L.C
Η Βουλή των Αντιπροσώπων προχώρησε στη θέσπιση νέας νομοθεσίας που προβλέπει την Εγγραφή και Ρύ
A. Karitzis & Associates L.L.C
Το άρθρο 30 της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά ตε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπι&#
A. Karitzis & Associates L.L.C
Article 30 of the 4th European Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering or terrorist financing requires all Member States of the European Union ...
A. Karitzis & Associates L.L.C
Στις 06/05/19 το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοίνωσε την έγκριση νομοσχεδίου για την ίδρυση Εμπορικού Δικα
A. Karitzis & Associates L.L.C
On the 06/05/19 the Minister's Cabinet has announced the approval of a draft bill providing for the establishment of Commercial and Admiralty Courts of Cyprus.
A. Karitzis & Associates L.L.C
The Amendment of the Transfer and Mortgage of Immovable Property Law which took effect on the 13th of July 2018 marked a significant turning point for the process of foreclosures in Cyprus as it provided the legal framework ...
A. Karitzis & Associates L.L.C
The legal framework of property disputes between spouses and partners (as defined under the Civil Partnerships Law of 2015), is regulated by the Regulation of Property Relations of Spouses Law of 1991.
A. Karitzis & Associates L.L.C
Στην Κύπρο δεν έχει ακόμη θεσπιστεί πρόνοια για συναινετικό διαζύγιο και ως εκ τούτου, ακόμη και
A. Karitzis & Associates L.L.C
Cyprus has not yet established provisions for uncontested divorce and hence even in cases where there is a mutual desire of both parties to end the marriage, the Petition for Divorce is filed in the Family Court ...
A. Karitzis & Associates L.L.C
Binary Options Trading resembles a method of trading through speculation on the price of different forms of commodities or assets with a predetermined risk which offers potential for profit or loss.
A. Karitzis & Associates L.L.C
On the 12th of July 2019 the Council of Ministers decided and approved the Scheme for Protection of the Primary Residence and authorised the Minister of Finance and the Minister of Labour, Welfare and Social Insurance ...
A. Karitzis & Associates L.L.C
Σημαντική Ανακοίνωσή: το Yπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε διάταγμα στη βάση του οποίου ανανεώνεται τ
Latest Video
Most Popular Recent Articles
Elias Neocleous & Co LLC
The awards ceremony was a tremendous success and was attended by some of the top law firms in Europe.
Elias Neocleous & Co LLC
The Cyprus Securities and Exchange Commission has informed all Cyprus Investment Firms of a new version of the form RBSF – CIF Version 2 for conducting statistical analyses, risk management and other purposes.
Michael Kyprianou Advocates & Legal Consultants
Working in the crypto and DLT space is like being on an emotional rollercoaster with feelings which range from curiosity, excitement, euphoria, revelation, shock, disappointment,
Dr. K. Chrysostomides & Co LLC
Labour and Employment Comparative Guide for the jurisdiction of Cyprus, check out our comparative guides section to compare across multiple countries
Elias Neocleous & Co LLC
As these temporary measures are not renewed, they automatically expire as of end of day of 1st July 2019.
Soteris Pittas & Co LLC
Up until now, official translations in Cyprus were solely carried out by the Press and Information Office via its translators' associates,
A. Danos & Associates LLC
Trusts are commonly used for tax planning purposes, privacy and asset protection. Moreover, there can be other advantages of creating a trust.
Chambersfield Economides Kranos
Consequently, investors seek a return on their capital, either on a long-term basis or as traders on a short-term basis.
Elias Neocleous & Co LLC
Achieving efficient and independent justice systems of EU Member States are vital in order to improve the effectiveness of the European judiciary.
Xenios L. Xenopoulos LLC
Cyprus is and has been for many years now an established International Business and Financial Centre because of the incentives, the good infrastructure, and its considerably extensive network of Double Tax Treaties.
Deloitte Cyprus
欧洲基金与资产管理协会(EFAMA)表示,欧 洲投资基金行业规模于2017年底达到空前水 平,管理资产额首次突破15万亿欧元。
Michael Kyprianou Advocates & Legal Consultants
Japan's trade ministry reported, that the two oil tankers carried "Japan-related" cargo.
Article Search Using Filters
Related Topics
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter