Mondaq All Regions - Turkey: Tax
Bener Law Office
International tax structuring in the Turkish market is evolving. What are the expectations for the future?
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
On May 18, 2018, the Law No. 7143 on the Restructuring of Tax and Certain Receivables and Amending Certain Laws ("Law") was published on the Official Gazette and thus entered into force.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
According to the Presidential Decree No. 476 published on the Official Gazette dated 19 December 2018, payments made for advertising services provided through the Internet to the providers of this service ...
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Presidential Decree No. 842 ("Decree"), published in the Official Gazette dated 21 March 2019 and No. 30721, introduced new withholding tax rates for income derived from certain securities.
Ernst & Young
Turkish Presidential Decision No. 476, published on 18 December 2018, introduced new tax rates on payments made for online advertising services.
Erdem & Erdem Law
Through the Resolution of the President numbered 2019/845, published in the Official Gazette dated 22.03.2019 and No. 30722, it is decided that the VAT rate to be applied for the delivery of private cars, ...
Cosar Akkaya Law Firm
This Article is aimed to provide brief information regarding the tax implication on UAE based shareholder who owns shares in a Turkish Limited Liability Companies or Joint Stock Companies arising from the dividends paid.
Moroglu Arseven
Turkey has introduced corporate income tax and VAT exemptions for certain legal entities, with regards to 2019 UEFA Super Cup Final and 2020 UEFA Champions League Final matches to be organized in Turkey.
Erdem & Erdem Law
Under Article 24 of Value Added Tax Code No. 3065, it is regulated that earnings, such as delay interest, price differences, interest, premiums, etc., are included within the scope of the VAT base for domestic delivery of goods and services.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Presidential Decree No. 476, published in the Official Gazette dated 19/12/2018, regulated that payments to the providers of advertising services provided through the Internet, or to those who act as an intermediary for the provision of this service, ...
Erdem & Erdem Law
The legal procedure regarding capital decrease transactions of joint stock companies is regulated, in detail, between Articles 473 and 475 of Turkish Commercial Code No. 6102 ("TCC").
Nazali
Gümrük Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Gümrük Vergileri, Gümrük Muafiyeti, İthalat Vergileri.
Nazali
İlgili husus esas olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun "Primli Paylar" başlıklı 347.
Nazali
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
Nazali
Değersiz Alacak, 7104 Sayılı Kanun, İndirilecek Katma Değer Vergisi.
Nazali
It can be said that the recent decisions of the Council of State have stabilized that the exchange differences are not subject of the tax.
Nazali
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 'nun 6. maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde etmiş oldukları safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde ...
Nazali
Tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesi kurum kazancının tespitinde gözetilen iki temel ilkedir. Kesinleşen kazancın ilgili olduğu dönemde beyan edilmesini hedef alan bu iki temel ilke, genellikle aynı vergisel sonuçlara ulaştırsa da çelişik sonuçlar da doğurabilmektedir.
Nazali
Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.
Nazali
Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi, Uyumlu Mükellef İndirimi, GVK, GVK'nın Mükerrer 121. Maddesi, İndirim, Vergi İndirimi.
Most Popular Recent Articles
Nazali
Gider pusulası konusunda uygulamada sıklıkla rastlanılan yanlışların önlenmesine yardımcı olması bakımından, konunun vergisel ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirmesi yapılmıştır.
Bener Law Office
International tax structuring in the Turkish market is evolving. What are the expectations for the future?
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
On May 18, 2018, the Law No. 7143 on the Restructuring of Tax and Certain Receivables and Amending Certain Laws ("Law") was published on the Official Gazette and thus entered into force.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
According to the Presidential Decree No. 476 published on the Official Gazette dated 19 December 2018, payments made for advertising services provided through the Internet to the providers of this service ...
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Presidential Decree No. 842 ("Decree"), published in the Official Gazette dated 21 March 2019 and No. 30721, introduced new withholding tax rates for income derived from certain securities.
Nazali
Tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesi kurum kazancının tespitinde gözetilen iki temel ilkedir. Kesinleşen kazancın ilgili olduğu dönemde beyan edilmesini hedef alan bu iki temel ilke, genellikle aynı vergisel sonuçlara ulaştırsa da çelişik sonuçlar da doğurabilmektedir.
Nazali
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'na 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 9. maddesi ile eklenen 32/A maddesinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik...
Nazali
Alacağın değersiz hale geldiğinin yargı kararı veya kanaat verici vesikalar ile tevsiki gereklidir. Kanaat verici belge kavramı Vergi İdaresince dar kapsamlı olarak yorumlanmaktadır.
Nazali
"Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi"nin hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceğine ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu ...
Nazali
Değersiz Alacak, 7104 Sayılı Kanun, İndirilecek Katma Değer Vergisi.
Nazali
İnceleme safhasındaki alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümler ile matrah artırımı 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ...
Cosar Akkaya Law Firm
This Article is aimed to provide brief information regarding the tax implication on UAE based shareholder who owns shares in a Turkish Limited Liability Companies or Joint Stock Companies arising from the dividends paid.
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter