Mondaq All Regions - Turkey: Finance and Banking
Moroglu Arseven
Secure Mobile Payment and Electronic Document Management System ("System") will enter into force on 1 September 2019.
Moroglu Arseven
1 Eylül 2019 tarihi itibariyle uygulamaya girecek olan Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi fiziki/sanal kartlar ya da ödeme gerçekleştirilmesine yarayan fiziki niteliği bulunmayan yazılımsal uygulamalar kullanılarak,
LBF Partners
İpotek, bir kişisel alacağın teminat altına alınmasını amaçlayan ve bir taşınmazın değerinden alacaklının alacağını elde etmesini sağlayan bir ayni haktır. İcra İflas Kanunu'nun
BTS & Partners
Revenue Administration have published the Tax Procedure Law General Communique No. 507 (on Safe Mobile Payment and Electronic Document Management System) on the official gazette of 01 June 2019.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Utilization of non-cash loans is subject to a divergent regime introduced by the Circular.
Eryürekli Attorney Partnership
Certain amendments were made on the Capital Movements Circular in line with the correspondence of Ministry of Treasury and Finance dated 14 May 2019.
Eryürekli Attorney Partnership
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 14 Mayıs 2019 tarihli yazısı doğrultusunda Sermaye Hareketleri Genelgesi'nde değişiklikler yapılmıştır.
Eryürekli Attorney Partnership
President's Decree No. 1106 on collecting Banking and Insurance Transactions Tax from foreign exchange transactions was published in the Official Gazette dated 15 May 2019 and numbered 30775, with immediate effect.
Eryürekli Attorney Partnership
Kambiyo işlemlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınmasına ilişkin 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
Moroglu Arseven
Therefore, the validity period of the Communique is extended until 4 September 2019.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Central Bank of Turkey amended the Communiqué No. 2013/15 on Mandatory Reserves. The Amendment was published in the Official Gazette No. 30688 on February 16, 2019.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Banking Regulation and Supervision Agency (the "BRSA") amended its Regulation on Banks' Transactions Subject to Approval and Indirect Shareholding (the "Amendment").
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Ministry of Treasury and Economy (the "Ministry") had amended the FX payment ban exemptions on November 16, 2018.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Central Bank of Turkey amended the Capital Movements Circular. The Amendment introduces new exemptions to restrictions on FX borrowing and revolving loans borrowed from abroad.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The specification announcement will be published on the Treasury's website in both Turkish and English.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The amendments entered into force with their publication in the Official Gazette dated November 11, 2018 and with No. 30592.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The amendment allows participation banks to make these lease certificates issuances, thereby likely increasing their frequency.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Draft Communiqué clarifies the principles and procedures of crowdfunding currently regulated under the Capital Markets Law No. 6362.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı elektronik çek ve bono uygulamasına geçmek için Elektronik Çek ve Bono Kanunu Taslağı'nı ("Taslak Kanun") hazırladı.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Ministry of Trade of the Republic of Turkey introduced the Draft Law on Electronic Checks and Promissory Notes (the "Draft Law") proposing the use of electronic checks and promissory notes.
Most Popular Recent Articles
Consulturk
13 Eylül 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptıkları bazı sözleşmeler bakımından sözleşme bedeli veya bu sözleşmelerden kaynaklanan ...
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The specification announcement will be published on the Treasury's website in both Turkish and English.
Moroglu Arseven
Therefore, the validity period of the Communique is extended until 4 September 2019.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
Düzenleyen, elektronik ibraz süresinin sona ermesinden itibaren yedi gün içinde elektronik çekten cayabilecek.
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı elektronik çek ve bono uygulamasına geçmek için Elektronik Çek ve Bono Kanunu Taslağı'nı ("Taslak Kanun") hazırladı.
Göksu | Aydın Attorneys at law
13 Eylül 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu tarafından 1567 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş ve 11 Ağustos 1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında ...
Guzeloglu Attorneys-at-law
Ticari hayatta sıkça karşılaşılan bir borcun, borç ilişkisinin dışında bulunan üçüncü bir kişiye devredilmesi ve böylelikle borçtan sorumlu olan borçlunun değiştirilmesi, 6098 sayılı Türk Borçlar...
Baker & McKenzie / Esin Attorney Partnership
The Draft Communiqué clarifies the principles and procedures of crowdfunding currently regulated under the Capital Markets Law No. 6362.
Eryürekli Attorney Partnership
Kambiyo işlemlerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi alınmasına ilişkin 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
ADMD
1989 yılında ilk kez kabul edildiğinde Türk Parasının Kıymetinin Korunmasına ilişkin 32 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, temelde başlayan yerel piyasada yabancı para birimlerinin kullanılmasına izin veren serbest piyasa hareketinin bir parçası olarak kabul edildi.
ADMD
When initially adopted at 1989, the Decree No.32 on the Protection of the Value of Turkish Lira was regarded as part of a liberalization of markets movement allowing use of foreign currencies within the local market ...
MGC Legal
6098 Sayılı Borçlar Kanunu 138.maddesinde 'Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ...
Article Search Using Filters
Related Topics
Mondaq Advice Centre (MACs)
Popular Authors
Popular Contributors
Up-coming Events Search
Tools
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter