Op 1 januari 2018 treedt de Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen (Staatsblad 2016, 500) in werking.