With Ewald Netten
De minister heeft op 14 juni jongstleden het wetsvoorstel 'Herziening beslag en executierecht' ingediend bij de Tweede Kamer. Indien de wetswijziging wordt aangenomen