With Thomas Sterckx, Annelies Verlinden
Op 3 mei 2019 heeft het Vlaams Parlement het voorstel van decreet houdende gemeentewegen (hierna: 'Gemeentewegendecreet') bekrachtigd en afgekondigd