With Adem Akkır, Erdal Isbilir
Kişisel verilerin bütünüyle kişisel veya hane halkı faaliyetleri esnasında gerçek bir kişi tarafından işlenmesi