Search
Searching Content by Barry Breedijk ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
GDPR Update: Regulators (Competence, Tasks And Powers)
In our twelfth GDPR update, we address the position of the national supervisory authorities, including their competence, (new) tasks and (new) powers.
Netherlands
22 Dec 2017
2
GDPR Update: Regulators (Competence, Tasks And Powers) (Dutch)
In deze AVGB-update staat de rol van de nationale toezichthoudende autoriteiten centraal, met inbegrip van hun territoriale bevoegdheid, (nieuwe) taken en (nieuwe) handhavingsmiddelen.
Netherlands
21 Dec 2017
3
GDPR Update: Transfer Of Personal Data (Outside The EEA)
In this GDPR update, we will address the transfer of personal data outside the European Economic Area.
European Union
27 Nov 2017
4
GDPR Update: Transfer Of Personal Data (Outside The EEA) (Dutch)
In deze AVGB-update staat de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (de EER) centraal.
Netherlands
27 Nov 2017
5
GDPR Update: Data Protection Officers
In this month's GDPR Update we address the position of the Data Protection Officer (the DPO).
Netherlands
27 Oct 2017
6
GDPR Update Data Breaches And Notifications (Dutch)
Onder de AVGB speelt beveiliging een prominente rol en de AVGB introduceert vergaande verplichtingen voor verantwoordelijken en verwerkers ten aanzien van beveiliging.
Netherlands
28 Sep 2017
7
GDPR Update: Data Breaches And Notifications
Under the GDPR, data security plays a prominent role and the GDPR imposes strict obligations on data controllers and data processors regarding security.
UK
28 Sep 2017
8
GDPR Update: Data Processors
In this GDPR Update we address the position of the data processor.
European Union
22 Aug 2017
9
GDPR Update: Data Processors (Dutch)
De verantwoordelijke mag slechts een beroep doen op een verwerker die afdoende garanties met betrekking tot toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen biedt.
Netherlands
22 Aug 2017
10
Monthly GDPR Update: Rights Of The Data Subjects (Erasure, Restriction, Object And Automated Individual Decision-Making)
Maandelijkse update AVGB: Rechten van de betrokkenen: (wissing, beperking, bezwaar en geautomatiseerde besluitvorming)
Netherlands
31 Jul 2017
11
GDPR Update: Rights Of Data Subjects (Access, Rectification And Portability)
As a follow-up to last month's update in this June edition of the GDPR Update, we again discuss certain data subjects' rights.
Netherlands
28 Jun 2017
12
GDPR Update: Rights Of The Data Subjects (Dutch)
In deze vijfde update staan wij stil bij het (nieuwe) recht op informatie van de betrokken onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVGB). In de volgende twee updates...
Netherlands
22 May 2017
13
GDPR Update: Rights Of The Data Subjects (Information Notices)
In this fifth update we discuss the (new) obligations on the provision of information to data subjects under the General Data Protection Regulation (the GDPR).
Netherlands
22 May 2017
14
Nieuwsbrief AVGB: ‘Accountability', ‘Privacy By Design' En ‘Privacy By Default'
Deze vierde AVGB-nieuwsbrief - de eerste sinds onze fusie met Dentons - behandelt enkele (nieuwe) belangrijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens...
Netherlands
25 Apr 2017
15
Monthly Newsletter GDPR: Accountability Privacy By Design And Privacy By Default
This fourth edition of the GDPR newsletter, the first after our tie-up with Dentons, deals with the (new) data protection principles of accountability, privacy by design and privacy by default.
Netherlands
25 Apr 2017
Links to Result pages
 
1