Search
Searching Content by Ezgi Baklacı Gülkokar, LL.M. from Moroglu Arseven ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Turkish Court Of Cassation Clarifies The Uncertainty For Non-Use Actions
11th Chamber of Turkish Court of Cassation rendered a long-awaited decision on the cancellation of trademarks that have not been in use for five years starting from the registration date.
Turkey
9 Oct 2019
2
Yargıtay, Marka Kullanma Yükümlülüğü Konusundaki Belirsizliği Giderdi
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, kanunların geriye dönük olarak uygulanmamasına rağmen, kanun koyucunun iradesinin göz önüne alınması gerektiği yönündeki görüşünü açıklayarak...
Turkey
9 Oct 2019
3
Turkey Launches New Rules For Local Seed Varieties
Furthermore, the Regulation includes rules for trading, production, launching seeds on the market and audits.
Turkey
4 Oct 2019
4
Yerel Çeşitlerin Kayıt Altına Alınması, Üretilmesi ve Pazarlanmasına Dair Yeni Yönetmelik Yayımlandı
Yönetmelik kapsamında "yerel çeşit", milli çeşit listesinde kayıtlı çeşitlerden farklı olmak üzere, genetik erozyon tehdidi altında bulunan,
Turkey
4 Oct 2019
5
Turkey Introduces The Regulation On Submission Of Radio, Television And Voluntary Broadcasts Through The Internet
In parallel, the RTSC will also serve a notice to online broadcasting platform operators.
Turkey
10 Sep 2019
6
Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi
Yönetmelik ile aynı zamanda, kapsamda tutulan medya hizmet sağlayıcıları ve platform işletmecilerinin RTÜK'e karşı yükümlükleri ve RTÜK'ün denetim yetkileri de detaylı olarak düzenlenmektedir.
Turkey
10 Sep 2019
7
Turkey Amends The Regulation On The Application Of Industrial Property Law And Regulation On The Application Of Integrated Circuit Topography
With the Regulation regarding Amendment of the Regulation regarding Application of Industrial Property Law published in the Official Gazette dated 8 July 2019 and numbered 30825; in the case of
Turkey
7 Aug 2019
8
Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik'te Değişiklik Yapıldı
8 Temmuz 2019 tarih ve 30825 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;
Turkey
7 Aug 2019
9
Turkey Amends The Regulation On Methods And Procedures For Manufacturing, Labelling And Control Of Tobacco Products
As stated in our previous article, Turkey introduced new plain packaging rules for tobacco with the Regulation on Methods and Procedures for Manufacturing, Labelling and Control of Tobacco Products ...
Turkey
29 Jul 2019
10
Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Daha önce duyurduğumuz üzere, tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin düzenlemeler getiren Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ...
Turkey
29 Jul 2019
11
Turkey Publishes A Draft Regulation To Address The Problems In Relation To The Regulation On Sales, Advertising And Promotion Of Medical Devices
With this provision, it is once again underlined that contact lenses and prescription glasses cannot be sold on the internet.
Turkey
3 Jul 2019
12
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne İlişkin Sorunlara Çözüm Bulmak Amacıyla Bir Taslak Yayımlandı
Taslak, tıbbi cihazların piyasaya arzı, piyasada bulundurulması ile reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi hedefliyor.
Turkey
3 Jul 2019
13
Turkish Constitutional Court: Blocking Access To A Website Breaching A Trademark Does Not Violate The Freedom Of Expression
The Turkish Constitutional Court ruled that blocking access to the site with the domain name "www.xxxkargomagdurlari.com" ["xxxcouriervictims.com" in English] considering it as against the rule of good faith ...
Turkey
12 Jun 2019
14
Anayasa Mahkemesi: Alan Adında Başka Şirkete ait Markanın Kullanılması Sebebiyle İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi İfade Özgürlüğünü İhlal Etmez
Anayasa Mahkemesi, "www.xxxkargomagdurlari.com" alan adlı internet sitesine Türk Ticaret Kanunu'nun 55. maddesi uyarınca dürüstlük kuralına aykırı ticari davranış olarak değerlendirilerek getirilen erişim engeli kararının ifade özgürlüğüne aykırı olmadığına karar vermiştir.
Turkey
12 Jun 2019
16
Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı
Daha önce duyurduğumuz üzere, 5 Aralık 2018 itibarıyla tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin kanuni düzenleme yapılmış ve detayların bir yönetmelik ile duyurulacağı bildirilmişti.
Turkey
17 May 2019
17
Geographical Indication Inventory Has Been Transferred To The Digital Media
The Turkish Patent and Trademark Office ("TPTO") has transferred the geographical indication ("GI") inventory to the digital media. The inventory is now reachable from www.ci.gov.tr.
Turkey
2 Apr 2019
18
Turkey Announces New Rules For Advertisements Including Comparative Advertisements
In other media, the statements will suit the characteristics and be in verbal or written format.
Turkey
13 Feb 2019
19
Ads In Disguise: How To Comply With Regulations In Turkey
Users can follow up any content, news, article, and photo online and can share their comments through social media.
Turkey
12 Feb 2019
20
Turkey Announces Working Principles For Secondary Packaging And Storage Facilities Related To Human Medicinal Products And Drug Substances
Turkey's Medicines and Medical Devices Agency has announced the principles regarding the approval of secondary packaging and storage facilities, as set forth in Article 7(3) of the Regulation on Medical Products for Human Use ...
Turkey
14 Jan 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4  
>>Next