Search
Searching Content from Turkey ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
TİTCK Kozmetik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılacağını Duyurdu
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("TİTCK") 8 Ağustos 2019 tarihinde Kozmetik Yönetmeliği'nde ("Yönetmelik") değişiklik yapacağını duyurdu.
Turkey
22 Aug 2019
2
TİTCK Announces Amendments To Cosmetics Regulation
The Turkish Medicines and Medical Devices Agency ("TİTCK") announced that it is currently working on an amendment to the Cosmetics Regulation ("Regulation").
Turkey
22 Aug 2019
3
Can One Arbitrate With A Turkish Party Based On A Contract In A Language Other Than Turkish?
Although parties to international transactions frequently agree to arbitrate, they sometimes reconsider that commitment when a dispute arises, and look to challenge the validity of the arbitration agreement.
Turkey
22 Aug 2019
4
Court Of Cassation Issues Long-Awaited Decision On Non-Use Revocation Actions
A four-day legal gap was created following the annulment of Article 14 of Decree-Law No 556, which regulated the use requirement
Turkey
22 Aug 2019
6
Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik
Ancak yayın hizmetlerinin iletimini sağlayan platform işletmecileri kavramına ilişkin yönetmelikte bir tanım yapılmamıştır.
Turkey
22 Aug 2019
7
RTUK Is Now Entitled To Supervise Online Media Service Providers
According to Article 4 of the Regulation individual Broadcasters will not fall under the scope of this Regulation.
Turkey
22 Aug 2019
8
Kredi İşlemlerinde Şeffaflığı Artıracak Değişiklikler Getirildi
Mevcut değişiklik ile finansal sektörde mali şeffaflığın artırılması ve bankaların kredi müşterilerine ait güncel verilere daha kolay ulaşması amaçlanmaktadır.
Turkey
20 Aug 2019
9
Turkey Introduces Tax Incentives For Local Production Of Electric Motor Vehicles
As per article 19 of the Law Number 7186 Amending Income Tax Law and Certain Other Laws, the provisional article 12 has been incorporated into the Corporate Tax Law numbered 5520.
Turkey
20 Aug 2019
10
Yerli Elektrik Motorlu Taşıt Üretimine Vergisel Teşvik Düzenlemeleri Getirildi
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Torba Kanun") madde 19 ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici madde 12 ("Geçici Madde 12") eklendi.
Turkey
20 Aug 2019
11
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanacak İdari Para Cezalarının Hesaplanmasında Kullanılan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ Yayımlandı
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 77. Maddesinde Yer Alan Gayrisafi Gelirin Tespitine İlişkin Tebliğ ("Tebliğ") yayımlandı.
Turkey
20 Aug 2019
12
Constitutional Court's Decision On Access Ban To News Content On Social Media
Turkish Constitutional Court granted a decision on April 17, 2019 regarding an applicant's claims on violation of his freedom of expression and press due to access ban of a news article...
Turkey
19 Aug 2019
13
Turkey Announces Procedures And Principles Regarding The Zero Waste Management System
The Regulation on Zero Waste in relation to procedures and principles regarding the establishment of the zero waste management system and the issuing of the zero waste certificate was published in Official Gazette ...
Turkey
15 Aug 2019
14
Sıfır Atık Yönetim Sistemine ilişkin Usul ve Esaslar Belirlendi
Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete' de yayımlandı.
Turkey
15 Aug 2019
15
The Presidency Of The Republic Of Turkey Issued A Notice On Information And Communication Security Measures
The Presidential Circular numbered 2019/2 on Information and Communication Security Measures (the "Circular") was published in Official Gazette number 30823 on 6 July 2019.
Turkey
15 Aug 2019
16
Cumhurbaşkanlığı, Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerine İlişkin Genelge Yayımladı
Cumhurbaşkanlığı tarafından Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerine ilişkin 2019/2 sayılı genelge 6 Temmuz 2019 tarihli ve 30823 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Genelge ile güvenlik risklerinin azaltılması ...
Turkey
15 Aug 2019
17
Türkiye – ABD İlişkilerinde Yeni Bir Hukuki Boyut: CAATSA
Türkiye'nin Rusya'dan satın altığı S-400 hava savunma sistemlerinin, Türkiye'ye teslimatının başlamasının akabinde Amerika Birleşik Devletleri ("ABD"), üretim programı kapsamında ortaklarından biri olan
Turkey
14 Aug 2019
18
Liability Of Board Members Without Representation Authority For Social Security Institution Debts
Liability arising out of the failure to pay the joint stock company's public debts directly belongs to the company itself.
Turkey
13 Aug 2019
19
Significant Amendments To The Regulation On The Implementation Of The Industrial Property Code
The Turkish Regulation on the Implementation of the Industrial Property Code, which is the main regulation for industrial property rights, has been amended by a regulation published in the Official Gazette on 8 July 2019.
Turkey
13 Aug 2019
20
Collection Of Limited Liability Company's Tax Debts From Shareholders Is Now Easier
The liability arising out of the failure to pay the company debts directly belongs to the company itself since it has a separate legal entity.
Turkey
13 Aug 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next