Search
Searching Content from Turkey indexed under Healthcare ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Monthly Bulletin - June, 2019
The bankruptcy expense of TRY 17,000, which has to be paid by those subject to bankruptcy, has been reduced to TRY 15,000.
Turkey
10 Oct 2019
2
Monthly Bulletin May, 2019
Our monthly law bulletin contains practical information for companies, amendments in our legislation, current case law and sectoral regulations.
Turkey
4 Oct 2019
3
Medical Tourism
Medical Tourism that rapidly becomes popular worldwide and within Turkey, has a potential both as an alternative tourism and for the healthcare sector.
Turkey
30 Sep 2019
4
Sağlık Turizmi
Kısaca özetlemek gerekirse sağlık turizmi; kişinin sağlığına kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye tedavi amaçla gitmesidir.
Turkey
30 Sep 2019
5
Turkey Implements New Personal Health Data Regulation
The Regulation follows the trend of increasing personal data protection measures.
Turkey
19 Sep 2019
6
Data Protection In Life Sciences Industry Of Turkey
(A) Are there any special requirements, by way of law of practice, for technical and organisational measures
Turkey
11 Sep 2019
7
Digitalization Of Healthcare Records In Turkey
Under most jurisdictions, for a minor to obtain health care services, his/her parent or legal guardian must consent to such services.
Turkey
11 Sep 2019
8
New Turkish Guidelines On Personal Data Protection In Pharmacovigilance Activities
The Turkish Medicines and Medical Devices Agency published Guidelines on Protection of Personal Data in Pharmacovigilance Activities (Turkish language) on 1 August 2019.
Turkey
6 Sep 2019
9
Personal Data Transfer To Third Parties In Turkey Or Abroad
The importance of data in 21st century business life is indisputable.
Turkey
9 Aug 2019
10
Kişisel Verilerin Türkiye'de Üçüncü Kişilere, Yurtdışına Aktarılması
21. yüzyıl iş hayatında verinin önemi tartışmasızdır. Günümüzde dijital dönüşüm faaliyetlerine hız veren piyasa aktörleri, üzerinde tasarruf etme hakkına sahip oldukları her türlü veriyi, serbest piyasada rekabet ...
Turkey
9 Aug 2019
11
Filing An Abridged Application Within Terms Of Rdp Does Not Constitute Unfair Competition
Regulatory data protection (RDP) terms are dealt with only in the Licensing Regulation of the Ministry of Health (MoH). In principle the provision grants the protection
Turkey
31 Jul 2019
12
Turkey Amends The Regulation On Methods And Procedures For Manufacturing, Labelling And Control Of Tobacco Products
As stated in our previous article, Turkey introduced new plain packaging rules for tobacco with the Regulation on Methods and Procedures for Manufacturing, Labelling and Control of Tobacco Products ...
Turkey
29 Jul 2019
13
Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Daha önce duyurduğumuz üzere, tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin düzenlemeler getiren Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ...
Turkey
29 Jul 2019
14
Yürürlüğe Giren Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğe Dair İnceleme
Kişisel veriler arasında, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda da düzenlendiği üzere, özel bir yere sahip olan kişisel sağlık verileri hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Haziran 2019...
Turkey
22 Jul 2019
15
İşverence Sigortaliya Sağlanan Hediye/Alişveriş Çeklerinin Sigortali Prime Esas Kazanca Dahil Edilip Edilmeyeceği Hususu
5510 Sayılı Kanun, İşveren Uygulama Tebliği, Prime Esas Kazanç, Hediye/Alışveriş Çeki.
Turkey
12 Jul 2019
16
Regulation On Personal Health Data – What Does It Bring?
Protection of Personal Health Data has been a hot topic in the legal circles ever since the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data ("Law") was published in 2016.
Turkey
8 Jul 2019
19
Sağlik Hukukunda Hekim İle Hasta Ve Hasta İle Hastane Arasi İlişkinin Hukuki Niteliği
Tüm bu açıkladığımız değişken durumlar karşısında, hekim ile hasta arası ilişkinin hukuki niteliğinin her bir somut olaya göre farklılık gösterdiğini söylememiz mümkündür.
Turkey
1 Jul 2019
20
Kişisel sağlık verilerinin korunmasına ilişkin yeni bir düzenleme: kişisel sağlık verileri hakkında yönetmelik
Hem Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği hem de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında özel nitelikli kişisel veriler kategorisinde sayılan sağlık verilerinin toplanması ve işlenmesi, ...
Turkey
26 Jun 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6  
>>Next