Search
Searching Content from Turkey indexed under Estate Management ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Yabancının Mirası
Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de taşınır ve taşınmaz mal edinmelerinin artmasıyla birlikte bu kişilerin ölümü halinde, bu taşınır ve taşınmaz malların ne şekilde iktisap edileceği, bu kişilerin yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufların geçerliliği, ...
Turkey
7 Dec 2018
2
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi.
Turkey
3 Sep 2018
3
Turkish Notary Union Clarifies Fee And Tax Calculation For Construction Agreements İn Exchange Of Condominium Rights
The Union of Turkish Public Notaries has stated that both a building's value and land's value will be considered when calculating fees and stamp tax for construction agreements undertaken in exchange for condominium rights.
Turkey
13 Sep 2016
4
Regulation On Shopping Malls
"Regulation on Shopping Malls" was published in the Official Gazette dated February 26, 2016 and numbered 29636 and entered into force as of the same date.
Turkey
1 Jun 2016
Links to Result pages
 
1