Search
Searching Content from Turkey indexed under Tax Authorities ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Avukatlık Hizmetleri Ücretlerinde KDV Oranı %8'e Düşürüldü
2 Ekim 2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmî Gazete ile 1594 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış
Turkey
17 Oct 2019
2
Vergi uyuşmazliklarinda mahkeme karari uyarinca iade edilecek vergilerde faiz uygulamasi
Vergi uyuşmazlıklarında, yapılan yargılama sonucu mükelleflerin iddialarının kabul edildiği durumlarda, haksız ve hukuka aykırı idari işlem nedeniyle vergi olarak ödenen tutarlar üzerinden yaşanan değer kaybının ...
Turkey
20 Sep 2019
3
Limited Şirketlere Ait Vergi Borçlarindan Ortaklarin Sorumluluğu
Günümüze dek limited şirket ortaklarının ve müdürlerinin limited şirkete ilişkin borçlardan doğan sorumluluğu tartışma konusu olmuştur.
Turkey
19 Sep 2019
4
Bedelsiz Ve Numune Ürün Teslimlerinde Kdv Uygulamasi Ve Belge Düzeni
Bedelsiz Teslim, Fatura,VUK Md. 229, VUK Md.232, Sevk İrsaliyesi.
Turkey
19 Sep 2019
5
İkale Sözleşmelerinin Damga Vergisi Boyutu
İşveren ile işçi arasındaki mevcut iş ilişkisi, tarafların birbirleri ile uyumlu irade beyanları ile ikale sözleşmesi imzalanarak da sona erdirilebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
6
Gayri Maddi Haklarin Vergilendirilmesi: DEMPE Analizi
Çok uluslu işletmelerde, grup şirketleri arasında gayri maddi varlıkların transferi veya kiralanması gibi işlemlerde uygulanan tek taraflı fonksiyon analizi, adaletli bir sonuç vermemekte ve birçok ülke için ...
Turkey
18 Sep 2019
7
Düzeltme Beyannamesine İhtirazi Kayit Şerhi Konulmasi Mümkün!
İhtirazi Kayıt, Düzeltme Beyannamesi, Pişmanlıkla Beyan, Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi, Özel Esaslar.
Turkey
10 Sep 2019
8
Recent Amendments In Relation To Tax Legislation
Banks and intermediary institutions will levy tax at the rate of 1% on these assets.
Turkey
9 Sep 2019
9
Liability For Tax Debts Of Limited Liability Companies
It should be noted that the legal entity of an LLC, firstly, is responsible for the unpaid public receivables, such as tax debts, of the company.
Turkey
6 Aug 2019
10
New Asset Peace Incentive
The Law on the Amendment to the Income Tax Law and Certain Laws entered into force upon its publication on the Official Gazette No. 30836 dated July 19, 2019.
Turkey
26 Jul 2019
11
Turkey Re-Determines Default Interest Rate For Public Receivables As 2,5%
The rate of the respective default interest, which was 2%, was re-determined as 2,5%, is effective from 1 July 2019.
Turkey
26 Jul 2019
12
Amme Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi
Amme Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi.
Turkey
26 Jul 2019
13
Kamu Alacaklarında Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi
29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde düzenlenen gecikme zammı oranı yeniden belirlenmiştir.
Turkey
11 Jul 2019
14
Monthly Delay Interest Rate For Public Receivables Redetermined As 2.5%
The Presidential Decree No. 1266, published in the Official Gazette dated June 29, 2019 and No. 30816, redetermined the delay interest rate within the scope of Article 51 of the Law No. 6183 on the Collection Procedure of Public Receivables.
Turkey
11 Jul 2019
15
Ticaret Şirketlerinde Sermaye Taahhüdü Ve Vergisel Sonuçlari
Sermayenin taahhüt edilmesi ve taahhüt edilen sermayenin ödenmemesi halinde ticaret hukuku bağlamında yapılması gereken işlemlere TTK'da yer verilmiştir.
Turkey
5 Jul 2019
16
Vergi Incelemesi Sirasinda Ibraz Edilmeyen Defter-Belgelerin Mahkemeye Ibrazi
Mükellefler yapmış oldukları faaliyetin bir gereği olarak belirli amaçların yerine getirilmesi amacıyla defter tutmakla yükümlüdürler.
Turkey
2 Jul 2019
17
"Daimi İşyeri" Konseptinin Dijital Hizmetlerde İşlevselliği
Dijital hizmetlerde vergileme konusu son birkaç yıldır OECD'nin ve Avrupa Komisyonu'nun ajandasında yer alan ancak uluslararası alanda üzerinde henüz mutabakata varılamayan bir problemdir.
Turkey
20 Jun 2019
18
The Evolution Of International Tax Structuring
International tax structuring in the Turkish market is evolving. What are the expectations for the future?
Turkey
23 May 2019
19
Turkey Passes Tax Amnesty Law
On May 18, 2018, the Law No. 7143 on the Restructuring of Tax and Certain Receivables and Amending Certain Laws ("Law") was published on the Official Gazette and thus entered into force.
Turkey
7 May 2019
20
Turkish Constitutional Court Ruled That Levying Consumption Tax On Self-Manufactured Electricity And Coke Gas Breaches The Property Right
The Turkish Constitutional Court recently ruled that levying consumption tax on the consumption of electricity that the Applicant itself has generated by using coke gas, violated the property right.
Turkey
26 Mar 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7  
>>Next