Search
Searching Content from Turkey indexed under Leasing ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
An Easy Remedy In The Aviation World: IDERA And Its Implementation In Turkey
Following a long history in accomplishing the signing and the ratification process, on December 1, 2011 the Convention on International Interests in Mobile Equipment ("Convention") and the Protocol to the Convention ...
Turkey
24 Sep 2019
2
A Snapshot Of Postponed Articles Pertaining To Rent Laws Under Turkish Code Of Obligation No. 6098
The articles under the TCO, which regulate the rent laws, are of a protective nature in favor the lessees.
Turkey
11 Sep 2019
3
6098 Sayili Türk Borçlar Kanunu kapsaminda işyeri kira sözleşmelerine ilişkin olarak yürürlüğü ertelenen hükümler
Türk Borçlar Kanunu'nun ("Kanun") geçici 2. maddesi uyarınca, tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişilerinin taraf olduğu işyeri kiralarında, Kanun'un 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354.
Turkey
16 May 2019
4
Lease Certificate Issuances Facilitated For Participation Banks
The amendment allows participation banks to make these lease certificates issuances, thereby likely increasing their frequency.
Turkey
9 May 2019
5
Türk Lirasinin Değerinin Korunmasina İlişkin 32 Sayili Kararda Değişiklik Ve Türkiye'de Döviz Kullanilmasi Yasaklanan Sözleşmeler
1989 yılında ilk kez kabul edildiğinde Türk Parasının Kıymetinin Korunmasına ilişkin 32 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, temelde başlayan yerel piyasada yabancı para birimlerinin kullanılmasına izin veren serbest piyasa hareketinin bir parçası olarak kabul edildi.
Turkey
11 Apr 2019
6
Amendments On Decree No. 32 On Protection Of The Value Of Turkish Lira And Bans On Using Foreign Currencies In Contracts In Turkey
When initially adopted at 1989, the Decree No.32 on the Protection of the Value of Turkish Lira was regarded as part of a liberalization of markets movement allowing use of foreign currencies within the local market ...
Turkey
11 Apr 2019
7
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Yapılan Değişiklik ile İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Yapılan Değişiklik ile İlgili Olarak Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları
Turkey
8 Apr 2019
8
Kira Bedelinde TÜFE Oranında Artış Yapılması Hakkında Yeni Düzenleme
1.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca, kira sözleşmelerinde yapılacak artış bir önceki yılın TÜFE ortalaması ile sınırlandırılmıştır.
Turkey
19 Mar 2019
9
Amendment Communique (Numbered: 2018-32/52) On The Amendment Of The Communique (Numbered: 2008-32/34) On The Decision Numbered 32 On The Protection Of The Value Of Turkish Currency
Yet, the Second Amendment Communique neither change the re-determination obligation concerning previously executed contracts nor the re-determination method to be used thereof .
Turkey
13 Mar 2019
10
Sözleşme bedelinin döviz cinsinden kararlaştirilmasina ilişkin tebliğ'de değişiklik yapildi
Bilindiği üzere, 13 Eylül 2018 tarih ve 30534 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile, ...
Turkey
7 Mar 2019
11
Lease Certificates (Sukuk)
Lease certificates may be issued by sales through or without public offering.
Turkey
4 Mar 2019
12
Restrictions On Foreign Currency Transactions In Turkey
As is known, Turkish Lira has lost about a quarter of its value against the dollar just between August 8, 2018 and August 13, 2018.
Turkey
4 Mar 2019
13
Financial Leasing, Factoring And Financing Companies: New Legislation Requires IT Systems To Be Kept In Turkey
The report must be submitted to the board of directors of the relevant Concerned Entity for assessment.
Turkey
28 Feb 2019
14
Recent Changes To The Decree No. 32 On Protection Of The Value Of Turkish Currency
Decree No. 32 regarding the Protection of the Value of the Turkish Lira has been amended with the enactment of the presidential decree numbered 85 ("Decree No.85") published and announced in the Official Gazette of 13th of September, 2018.
Turkey
26 Feb 2019
15
Financial Leasing As A Method Of Aircraft Financing
An aircraft financial leasing agreement simply consists of the lessor's debt of transferring all the substantial risks and rewards of ownership concerning the aircraft to the lessee while receiving rental in exchange.
Turkey
21 Feb 2019
16
Kira Artışına TÜFE Ayarı Geldi
7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Torba Kanun") 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Turkey
20 Feb 2019
17
Aircraft Operating Leasing In Turkish Law
The commercial air transportation is a big industry that continues to grow rapidly.
Turkey
18 Feb 2019
18
CPI Adjustment To Rent Increase Rates
The Law to Amend the Tax Laws and Several Laws and Decrees Having the Force of Law numbered 7161 ("Omnibus Law") was published in the Official Gazette dated 18 January 2019.
Turkey
18 Feb 2019
19
Kira bedeli artışları artık tüfe oranlarına göre yapılacak
7161 Numaralı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun") ...
Turkey
25 Jan 2019
20
Vergi Müessesesinde Finansal Kiralama
Hukuksal çerçevesi, 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'yla çizilen, finansal kiralama sözleşmelerinin vergilendirmeyle ilgili değerleme hükümleri ve muhasebe kayıt yöntemi Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 290.
Turkey
16 Jan 2019
Links to Result pages
 
1 2 3  
>>Next