Search
Searching Content indexed under Accounting Standards by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Şirket sistemlerinde dönüşüm-entegrasyon, mali mühendislikle algi değişimi ve verimlilik
Bu makalenin içeriğini, muhasebe sistemleri, raporlama ve önemi, yönetimin karar alma unsurları, teknolojik gelişmelerin sistemler ve muhasebe mesleğine etkisi, sistem kurma ve verimlilik artışı konusunda algı ...
Turkey
30 Sep 2019
2
Gerçek Ve Tüzel Kişi Tacirlerin Envanter Defteri Tutma Yükümlülüğü
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca her gerçek ve tüzel kişi tacir, ticari defterlerden biri olan envanter defterini tutmakla yükümlüdür
Turkey
15 Aug 2018
Links to Result pages
 
1