Search
Searching Content indexed under Insurance Laws and Products by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Ülkemize staj amaci ile gelen yabanci öğrencilere ilişkin sigortalilik ve prim ödeme yükümlülüğü
Bilindiği üzere, ülkemizde öğrencilerin eğitim gördükleri alanda teorinin yanında pratikte de tecrübe kazanarak uzmanlaşabilmeleri adına farklı staj programları yürütülmekle birlikte zorunlu staj uygulaması da bulunmaktadır.
Turkey
24 Sep 2019
2
İşverence Sigortaliya Sağlanan Hediye/Alişveriş Çeklerinin Sigortali Prime Esas Kazanca Dahil Edilip Edilmeyeceği Hususu
5510 Sayılı Kanun, İşveren Uygulama Tebliği, Prime Esas Kazanç, Hediye/Alışveriş Çeki.
Turkey
12 Jul 2019
3
İş hukukunda kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği
Ekonomik kriz veya zorlayıcı nedenlerle çalışma hayatı ile üretim ve faaliyetler sekteye uğrayabilmekte ve bu bağlamda, rekabet ortamında ayakta kalmak isteyen işverenler ile işlerini kaybetmek istemeyen ...
Turkey
4 Feb 2019
4
Insurance Of Shareholders In Joint-Stock Companies
In this article, we will try to answer question marks related to insurance statues of shareholders.
Turkey
2 Jan 2019
5
Türkiye'de Çalişan Yabanci Uyruklularin Sigortaliliği
Anahtar Kelimeler: Yabancı Uyruklu, Sigortalılık, Sosyal Güvenlik, Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri, Çalışma İzni, Muafiyet, 5510 Sayılı Kanun
Turkey
16 May 2018
Links to Result pages
 
1