Search
Searching Content indexed under Intellectual Property by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Son düzenlemeler işiğinda çalişan buluşlari ile işçi ile işverenin hak ve yükümlülükleri
10 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 'nu takiben 29 Eylül 2017 tarihinde yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 30195 sayılı Çalışan Buluşlarına, ...
Turkey
20 Sep 2019
2
Gayri Maddi Haklarin Vergilendirilmesi: DEMPE Analizi
Çok uluslu işletmelerde, grup şirketleri arasında gayri maddi varlıkların transferi veya kiralanması gibi işlemlerde uygulanan tek taraflı fonksiyon analizi, adaletli bir sonuç vermemekte ve birçok ülke için ...
Turkey
18 Sep 2019
3
Yenilenebilir Enerji Tekonolojilerinde Patent
Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Fosil Yakıtlar, Patent, İnovasyon, Devlet Teşvikleri.
Turkey
11 Jul 2019
4
Patentle İlgili Yaygin Olarak Yanliş Bilinen Gerçekler
Makalemizde, patentle ilgili genel olarak yanlış bilinen kabullenmeler üzerinde durularak patentten doğan hakların daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.
Turkey
10 Jul 2019
5
Computer Programs And Patent
When a computer program is mentioned, it is essential to consider the elements of a system rather than software code.
Turkey
25 Jan 2019
6
Bilgisayar Programları Ve Patent
Patent kavramı her alanda olduğu gibi bilişim sektöründe de yerini almıştır. Bilgisayar tabanlı buluşların patentlenebilirlik kriterleri açısından değerlendirilmesi ve bahsedilen buluşların korunması halen tartışma konusu olmaktadır.
Turkey
21 Jan 2019
7
Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Performans Göstergeleri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge/Tasarım Merkezleri, yürüttükleri faaliyetlere ilişkin olarak bir takvim yılını kapsayacak şekilde faaliyet raporlarını hazırlarlar.
Turkey
21 Jan 2019
8
Şirketlerin Fikri Mülkiyet Stratejisi Olarak Ticari Sirlar
Ticari Sır, Tescil, Patent, Fikri Mülkiyet, Strateji.
Turkey
17 Jan 2019
9
Patents: Reasons For Making First Application In Turkey
Intellectual property management of international companies is generally conducted by a specific department, which is located in a particular country.
Turkey
12 Sep 2018
10
Patentin Kisa Tarihi Ve Modern Patent Kanunu
Patent ve beraberinde getirdiği hakların korunması için düzenlenen kanunlar geçmişten günümüze uzanan bir süreç içerisinde çeşitli aşamalardan geçerek güncel halini almıştır.
Turkey
23 Aug 2018
11
Uluslararasi Mevzuata Göre Patentlenebilir Buluşlar, Koruma Kapsaminin Belirlenmesi Ve Trend Patentler
Makalemizde, 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'yla beraber Avrupa mevzuatıyla uyumlu hâle gelmeye başlayan ve ulusal mevzuatımızda...
Turkey
23 Aug 2018
Links to Result pages
 
1