Search
Searching Content indexed under Government, Public Sector by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklari Sözleşmesi'nde Yer Alan Çocuğun Üstün Yarari Ilkesinin Çocuk Yargilamasindaki Yansimalari
Çocuk kelimesi, anne karnında ya da bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan anlamına gelir.
Turkey
25 Sep 2019
2
Gerekçeli Karar Hakki
Adil yargılanma hakkını oluşturan unsurların bir kısmı 6. madde altında açıkça belirtilmiştir.
Turkey
25 Sep 2019
3
Adil Yargilanma Hakkinin İçtihat Farkliliği Sebebiyle İhlali
Hukuki güvenlik ilkesi ve adil yargılanma hakkı, hukukun üstünlüğü idealine ulaşılması çerçevesinde büyük önem taşımaktadır.
Turkey
21 Jun 2019
4
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümleri Bağlamında İşkence Yasağı (Madde 3)
Sözleşmenin bu maddesi geçmişten günümüze önemini korumaya devam etmektedir.
Turkey
8 Feb 2019
5
ICSID tahkimde onay şartı
Yakın geçmişte yabancı doğrudan yatırımların tâbi olacağı hukukî muamele, yabancı yatırımı kabul eden ev sahibi devletin inisiyatifinde bulunmakta idi.
Turkey
6 Feb 2019
6
Haberleşmenin gözetlenmesine ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Bıg Brother Watch ve Diğerleri v. Birleşik Krallık Kararı
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ("AİHM"); İngiltere'nin kitlesel veri toplama ve izleme programına ilişkin olarak sivil toplum kuruluşları, gazeteciler ve sivil toplum aktivistlerinin bulunduğu başvuruculardan oluşan ve ...
Turkey
6 Feb 2019
7
Spekülatif sermaye hareketleri ve tobin vergisi
Sermaye Serbestliği, Dalgalı Kur, Spekülasyon, Mali İşlem Vergisi, James Tobin.
Turkey
15 Jan 2019
8
Son dönemdeki kambiyo yükümlülüklerine ilişkin regülasyonlar ve diş ticaret üzerine olasi etkileri
Kambiyo Düzenlemeleri, Kambiyo Yükümlülükleri, İhracat Bedelleri, Gümrük ve Dış Ticaret.
Turkey
11 Jan 2019
9
32 sayili kararda yapilan değişiklikler sonrasi, Dövizli sözleşmelerin durumu
Sayılı Karar, Dövizli Sözleşmeler, Dövize Endeksli Sözleşmeler, Avukat, Arabulucu, Uyarlama Davası, Tacir.
Turkey
11 Jan 2019
10
Status Of Bitcoin Towards Legal Statue
Along with the rise of e-commerce and technological developments, one of the currencies, used through new payment systems and increasingly popular,
Turkey
12 Sep 2018
Links to Result pages
 
1