Search
Searching Content indexed under Constitutional & Administrative Law by MGC Legal ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 35. Madde Doğrultusunda Yargıtay Kararı İncelemesi
Maliki's consent to transfer the abandoned of cancellation by the plaintiff on behalf of registration of transfer of the property due to the realization of the condition...
Turkey
21 May 2019
2
Evli Kadının Kendi Soyadını Kullanması
4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesine göre evlenen kadının kocasının soyadını kullanması zorunludur.
Turkey
11 Feb 2019
3
Türk Hukukunda Kamulaştırma Usulü
Mülkiyet hakkı hem Anayasa'da hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan temel bir haktır. Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenmiş olan mülkiyet hakkı yine Anayasa'da düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına tabidir.
Turkey
18 Dec 2018
4
Exceptıonal Regulatıons Regardıng Decısıons By Foreıgn Authorıtıes
Legal recognition of a status or fact in a jurisdiction is a formal acknowledgement of it being true, valid, legal or worthy of consideration and may involve approval or the granting of rights.
Turkey
3 Dec 2018
5
Yabancı makamlar tarafından verilen boşanma kararları hakkında istisnai düzenleme
29.04.2017 tarihinde yürürlüğe giren 690 sayılı Olağanüstü Hâl Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 4.
Turkey
3 Dec 2018
6
Kamulaştırmasız el atma
Kamulaştırmasız el atma teknik anlamda kanunlarda yer alan bir terim değildir. Bu kavram 16.05.1956 tarihli ve 1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı ile birlikte hukuk sistemimize dahil olmuştur.
Turkey
20 Nov 2018
7
Adil Yargılanma Hakkında Makul Süre
Anayasamız olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Hak Arama Hürriyeti Başlıklı MADDE 36.
Turkey
30 Oct 2017
8
Anayasa Mahkemesinden Çek Kanununa İlişkin Karar
5941 sayılı Çek Kanunu'nun 5. Maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci cümlesi oybirliğiyle 26.07.2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.
Turkey
26 Oct 2017
Links to Result pages
 
1