Search
Searching Content indexed under Court Procedure by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Ispatin Gerekli Olmadiği Bir Hal: Ikrar
Medeni usul hukuku içerisinde ispat son derece önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte medeni hukuk yargılamasında ispatın gerekmediği bazı haller bulunmaktadır.
Turkey
25 Sep 2019
2
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklari Sözleşmesi'nde Yer Alan Çocuğun Üstün Yarari Ilkesinin Çocuk Yargilamasindaki Yansimalari
Çocuk kelimesi, anne karnında ya da bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki gelişme döneminde bulunan insan anlamına gelir.
Turkey
25 Sep 2019
3
Grup Dava Uygulamalari
Birden çok kişi tarafından uğranılan bir hak yahut menfaat kaybının önüne geçilebilmesi ya da meydana gelen zararın gereği gibi tazmin edilebilmesi için kişilerce ileri sürülen talebin hızlı ve etkili bir şekilde incelenmesi ...
Turkey
24 Jun 2019
4
Mandatory Mediation In Labor Law And Legal Character Of Mediation Minutes
Mediation has taken its place as one of the alternative dispute solutions with the Law on Mediation in Civil Disputes numbered 6325 ("Law No:6325") in Turkish law.
Turkey
28 Jan 2019
Links to Result pages
 
1