Search
Searching Content indexed under Civil Law by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Ispatin Gerekli Olmadiği Bir Hal: Ikrar
Medeni usul hukuku içerisinde ispat son derece önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte medeni hukuk yargılamasında ispatın gerekmediği bazı haller bulunmaktadır.
Turkey
25 Sep 2019
2
Türk medeni kanunu uyarınca hapis hakkı
Türk Medeni Kanunu'nun 950. ve devamı maddelerinde alacaklının borçludan olan alacağının karşılanamadığı ihtimallerde, alacaklıya borçluya ait mal üzerinde hapis hakkı kullanmasını öngörmüş ...
Turkey
4 Feb 2019
3
Mandatory Mediation In Labor Law And Legal Character Of Mediation Minutes
Mediation has taken its place as one of the alternative dispute solutions with the Law on Mediation in Civil Disputes numbered 6325 ("Law No:6325") in Turkish law.
Turkey
28 Jan 2019
Links to Result pages
 
1