Search
Searching Content from Turkey indexed under Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Data Protection In Life Sciences Industry Of Turkey
(A) Are there any special requirements, by way of law of practice, for technical and organisational measures
Turkey
11 Sep 2019
2
Digitalization Of Healthcare Records In Turkey
Under most jurisdictions, for a minor to obtain health care services, his/her parent or legal guardian must consent to such services.
Turkey
11 Sep 2019
3
New Turkish Guidelines On Personal Data Protection In Pharmacovigilance Activities
The Turkish Medicines and Medical Devices Agency published Guidelines on Protection of Personal Data in Pharmacovigilance Activities (Turkish language) on 1 August 2019.
Turkey
6 Sep 2019
4
TİTCK Kozmetik Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılacağını Duyurdu
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ("TİTCK") 8 Ağustos 2019 tarihinde Kozmetik Yönetmeliği'nde ("Yönetmelik") değişiklik yapacağını duyurdu.
Turkey
22 Aug 2019
5
TİTCK Announces Amendments To Cosmetics Regulation
The Turkish Medicines and Medical Devices Agency ("TİTCK") announced that it is currently working on an amendment to the Cosmetics Regulation ("Regulation").
Turkey
22 Aug 2019
6
Personal Data Transfer To Third Parties In Turkey Or Abroad
The importance of data in 21st century business life is indisputable.
Turkey
9 Aug 2019
7
Kişisel Verilerin Türkiye'de Üçüncü Kişilere, Yurtdışına Aktarılması
21. yüzyıl iş hayatında verinin önemi tartışmasızdır. Günümüzde dijital dönüşüm faaliyetlerine hız veren piyasa aktörleri, üzerinde tasarruf etme hakkına sahip oldukları her türlü veriyi, serbest piyasada rekabet ...
Turkey
9 Aug 2019
8
Filing An Abridged Application Within Terms Of Rdp Does Not Constitute Unfair Competition
Regulatory data protection (RDP) terms are dealt with only in the Licensing Regulation of the Ministry of Health (MoH). In principle the provision grants the protection
Turkey
31 Jul 2019
9
Turkey Amends The Regulation On Methods And Procedures For Manufacturing, Labelling And Control Of Tobacco Products
As stated in our previous article, Turkey introduced new plain packaging rules for tobacco with the Regulation on Methods and Procedures for Manufacturing, Labelling and Control of Tobacco Products ...
Turkey
29 Jul 2019
10
Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
Daha önce duyurduğumuz üzere, tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin düzenlemeler getiren Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ...
Turkey
29 Jul 2019
11
Yürürlüğe Giren Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğe Dair İnceleme
Kişisel veriler arasında, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda da düzenlendiği üzere, özel bir yere sahip olan kişisel sağlık verileri hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Haziran 2019...
Turkey
22 Jul 2019
12
İşverence Sigortaliya Sağlanan Hediye/Alişveriş Çeklerinin Sigortali Prime Esas Kazanca Dahil Edilip Edilmeyeceği Hususu
5510 Sayılı Kanun, İşveren Uygulama Tebliği, Prime Esas Kazanç, Hediye/Alışveriş Çeki.
Turkey
12 Jul 2019
13
Regulation On Personal Health Data – What Does It Bring?
Protection of Personal Health Data has been a hot topic in the legal circles ever since the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data ("Law") was published in 2016.
Turkey
8 Jul 2019
16
Turkey Publishes A Draft Regulation To Address The Problems In Relation To The Regulation On Sales, Advertising And Promotion Of Medical Devices
With this provision, it is once again underlined that contact lenses and prescription glasses cannot be sold on the internet.
Turkey
3 Jul 2019
17
Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'ne İlişkin Sorunlara Çözüm Bulmak Amacıyla Bir Taslak Yayımlandı
Taslak, tıbbi cihazların piyasaya arzı, piyasada bulundurulması ile reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi hedefliyor.
Turkey
3 Jul 2019
18
Sağlik Hukukunda Hekim İle Hasta Ve Hasta İle Hastane Arasi İlişkinin Hukuki Niteliği
Tüm bu açıkladığımız değişken durumlar karşısında, hekim ile hasta arası ilişkinin hukuki niteliğinin her bir somut olaya göre farklılık gösterdiğini söylememiz mümkündür.
Turkey
1 Jul 2019
19
Kişisel sağlık verilerinin korunmasına ilişkin yeni bir düzenleme: kişisel sağlık verileri hakkında yönetmelik
Hem Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği hem de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında özel nitelikli kişisel veriler kategorisinde sayılan sağlık verilerinin toplanması ve işlenmesi, ...
Turkey
26 Jun 2019
20
Consultation On Draft Regulation On Sales, Advertisement And Promotion Of Medical Devices
On 9 May 2019, the Turkish Medicines and Medical Devices Agency published the draft Regulation on Sales, Advertisement and Promotion of Medical Devices (Turkish language)
Turkey
25 Jun 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next