Search
Searching Content indexed under Real Estate and Construction by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Beps 7. Eylem Plani Çerçevesinde Daimi İşyeri Taniminda Yapilan Değişiklikler
Özellikle çok uluslu şirketlerin globalleşmenin ve buna bağlı olarak hızla artan rekabetin etkisiyle başvurdukları yeni vergi planlaması yöntemleri, devletlerin vergi kayıplarının artmasına neden olmaktadır.
Turkey
10 Sep 2019
2
Milletlerarasi İnşaat Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
İnşaat Sözleşmesi, Yabancılık Unsuru, MÖHUK, Karakteristik Edim.
Turkey
21 Jun 2019
3
Anahtar teslim inşaat işi sözleşmeleri nasıl bir yapı ile gerçekleştirilmeli
Hepimizin bildiği üzere inşaat sektörü ülkemiz ekonomisine yön veren başlıca sektörlerden birisi konumundadır.
Turkey
29 Jan 2019
4
Hazine ve maliye bakanlığı tarafından dövizle sözleşme yasağına getirilen yeni istisnalar
85 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri birtakım sözleşme tiplerinde yer alan bedel ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yahut dövize endeksli ...
Turkey
3 Dec 2018
5
L'avis Sur Le Contenu Des Contrats En Devise Est Publie
Les contrats de services établis par les résidents turcs dans le cadre des activités accomplies à l'étranger.
Turkey
16 Oct 2018
6
Communique On The Scope Of Contracts In Foreign Currency Has Been Published
The regulations in the aforementioned Communique are summarized as below.
Turkey
16 Oct 2018
7
Patents: Reasons For Making First Application In Turkey
Intellectual property management of international companies is generally conducted by a specific department, which is located in a particular country.
Turkey
12 Sep 2018
8
Ön Ödemeli Konut Satiş Sözleşmesinde Nelere Dikkat Edilmeli?
Günümüzde, birçok tüketicinin ihtiyacını karşılayan ve satıcılar bakımından ciddi bir sermaye kaynağı oluşturan ön ödemeli satış sözleşmesi, niteliği itibariyle, tüketici bakımından birtakım...
Turkey
14 Aug 2018
9
Döviz Olarak Ödenen Yillara Sari İnşaat İşi Hakediş Ödemelerinde Oluşacak Kur Farklarinin Gelir Vergisi Tevkifati Karşisindaki Durumu
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 'nun 15. maddesi çerçevesinde, yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde hakediş bedelleri, nakden veya hesaben istihkak sahiplerine ödendiğinde gelir vergisi...
Turkey
3 Aug 2018
Links to Result pages
 
1