Search
Searching Content indexed under Construction & Planning by MGC Legal ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İmar Planları Ve İptal Süreçleri Hakkında İnceleme
3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Mekânsal planlama kademeleri" başlıklı 6. maddesine göre, "Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; ...
Turkey
24 Jul 2019
2
Kamulaştırmasız el atma
Kamulaştırmasız el atma teknik anlamda kanunlarda yer alan bir terim değildir. Bu kavram 16.05.1956 tarihli ve 1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı ile birlikte hukuk sistemimize dahil olmuştur.
Turkey
20 Nov 2018
3
Geçici Ödeme Uygulaması
Geçici ödeme, Borçlar Kanunu 76.maddesinde düzenlenerek hukuk sistemimize 2012 yılında giren yeni ve halen dahi uygulamada çok bilinmeyen bir müessesedir.
Turkey
1 Nov 2018
4
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 27 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan 20578 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Turkey
30 Oct 2018
5
Deprem Yardımlarına İlişkin Anayasa Mahkemesi Karar İncelemesi
13 Temmuz 2017 tarih ve 30123 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan, Anayasa Mahkemesi'nin 2014/4930 başvuru numaralı ve 21.06.2017 karar tarihli dosyası;
Turkey
19 Jul 2017
6
Cle Pour Baisser Les Prix Des Logements Application De La « Quote-Part Du Terrain En Or »
La quote-part du terrain est un des concepts les plus fondamentaux dans la Loi sur la Copropriété des Immeubles Bâtis et il est fait référence à ce concept lors de la définition de nombreuses...
Turkey
8 Jun 2017
Links to Result pages
 
1