Search
Searching Content indexed under Real Estate by MGC Legal ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 35. Madde Doğrultusunda Yargıtay Kararı İncelemesi
Maliki's consent to transfer the abandoned of cancellation by the plaintiff on behalf of registration of transfer of the property due to the realization of the condition...
Turkey
21 May 2019
2
Kentsel dönüşüm sebebiyle yeniden inşa edilen taşınmazda kiracıya yeniden kiralama yapılması zorunlu mudur?
Eski 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun gereğince bir taşınmazın yıkılması sonrasında kiracının yeni taşınmazda kiracı olarak davet edilmesi esası vardı.
Turkey
21 Mar 2019
3
Türk Hukukunda Kamulaştırma Usulü
Mülkiyet hakkı hem Anayasa'da hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan temel bir haktır. Anayasa'nın 35. maddesinde düzenlenmiş olan mülkiyet hakkı yine Anayasa'da düzenlenmiş olan temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasına tabidir.
Turkey
18 Dec 2018
4
Kamulaştırmasız el atma
Kamulaştırmasız el atma teknik anlamda kanunlarda yer alan bir terim değildir. Bu kavram 16.05.1956 tarihli ve 1-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararı ile birlikte hukuk sistemimize dahil olmuştur.
Turkey
20 Nov 2018
5
Döviz cinsinden sözleşmelerin durumu
Alım Satım, Kira, Finansal Kiralama, Hizmet ve Eser Sözleşmelerindeki Bedeller Artık TL cinsinden belirlenecek.
Turkey
13 Sep 2018
6
Having A Pet In An Independent Section
Due to the rise of condominiums and vertical urbanization that came about with the Republican Period, people started living together.
Turkey
9 Jul 2018
7
Cle Pour Baisser Les Prix Des Logements Application De La « Quote-Part Du Terrain En Or »
La quote-part du terrain est un des concepts les plus fondamentaux dans la Loi sur la Copropriété des Immeubles Bâtis et il est fait référence à ce concept lors de la définition de nombreuses...
Turkey
8 Jun 2017
8
Yabancılara Konut ve İşyeri Satışında KDV İstisnasına İlişkin Yasal Düzenleme
KDVK m.13/(i) ile tanınan istisnadan yararlanmak için ne taşınmazları kullanıma hazır olacak şekilde bitirip teslim etmek ve ne de daha ilk günden tapu...
Turkey
30 May 2017
9
Amendment Of The Shopping Centers Regulation
In Amendment, it has been stated that the expense sharing procedure to be agreed on jointly and unanimously will be applied for a maximum of five years.
Turkey
23 May 2017
10
Key To Bring Down The Prices Of Housing: Application Of "Golden Land Share"
The Land Share, which has such a centralized significance, has a decisive influence on many subjects.
Turkey
17 May 2017
Links to Result pages
 
1