Search
Searching Content from Turkey indexed under Tax ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Düzeltme Beyannamesine İhtirazi Kayit Şerhi Konulmasi Mümkün!
İhtirazi Kayıt, Düzeltme Beyannamesi, Pişmanlıkla Beyan, Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi, Özel Esaslar.
Turkey
10 Sep 2019
4
Recent Amendments In Relation To Tax Legislation
Banks and intermediary institutions will levy tax at the rate of 1% on these assets.
Turkey
9 Sep 2019
5
Turkey Introduces Regulations On Assets Brought İnto Turkey From Abroad
As per article 2 of the Law Amending the Income Tax Law and Certain Other Laws numbered 7186, the provisional article 90 has been included in the Income Tax Law numbered 193.
Turkey
8 Sep 2019
6
Gelir Vergisi Kanunu'nda, Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Türkiye'ye Getirilmesine İlişkin Düzenleme Yapıldı
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Torba Kanun") madde 2 ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde 90 ("Geçici Madde 90") eklendi.
Turkey
8 Sep 2019
7
Market Update: Turkey
Trying to recover from the currency shock in 2018, the Turkish financial markets are open for business in 2019 stimulated by governmental intervention in the form of changes in the withholding tax rate ...
Turkey
4 Sep 2019
8
Anayasa Mahkemesi: Farklı Amaç ve Hukuki Yararları Gerçekleştirmeye Yönelik Olarak Hem İdari Hem de Adli Süreç Sonunda Vergi Cezası ve Mahkûmiyet Verilmesi, Ne Bis İn İdem İlkesine Aykırı Değildir
Başvurucu hakkında ayrıca "sahte fatura kullanma ve düzenleme" nedeniyle VUK uyarınca suç duyurusunda bulunulmasının uygun olacağı yönünde vergi suçu raporu tanzim edilmiştir.
Turkey
28 Aug 2019
9
Turkish Constitutional Court: Imposing Tax Penalty And Conviction At The End Of The Administrative And Judicial Processes To Realize Different Aims And Legal Benefits Does Not Violate Ne Bis In Idem Principle
On 9 June 2014 Chief Public Prosecutor's Office filed the indictment with the request of the applicant to be punished successively for violating the TPL.
Turkey
28 Aug 2019
10
Turkey Introduces Tax Incentives For Local Production Of Electric Motor Vehicles
As per article 19 of the Law Number 7186 Amending Income Tax Law and Certain Other Laws, the provisional article 12 has been incorporated into the Corporate Tax Law numbered 5520.
Turkey
20 Aug 2019
11
Yerli Elektrik Motorlu Taşıt Üretimine Vergisel Teşvik Düzenlemeleri Getirildi
7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("Torba Kanun") madde 19 ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na geçici madde 12 ("Geçici Madde 12") eklendi.
Turkey
20 Aug 2019
12
Liability For Tax Debts Of Limited Liability Companies
It should be noted that the legal entity of an LLC, firstly, is responsible for the unpaid public receivables, such as tax debts, of the company.
Turkey
6 Aug 2019
13
Recent Keynotes Of April 2019
The Resolution (No: 846) on Approval of the Memorandum of Understanding Regarding the Arrangement of the Third UNWTO-UNESCO World Tourism and Culture Conference Between the Republic of Turkey and ...
Turkey
5 Aug 2019
14
New Asset Peace Incentive
The Law on the Amendment to the Income Tax Law and Certain Laws entered into force upon its publication on the Official Gazette No. 30836 dated July 19, 2019.
Turkey
26 Jul 2019
15
Turkey Re-Determines Default Interest Rate For Public Receivables As 2,5%
The rate of the respective default interest, which was 2%, was re-determined as 2,5%, is effective from 1 July 2019.
Turkey
26 Jul 2019
16
Amme Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi
Amme Alacakları için Uygulanan Gecikme Zammı Oranı %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi.
Turkey
26 Jul 2019
17
Uluslararasi Kazançlarda Vergi Planlamasi (Update)
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
Turkey
24 Jul 2019
18
Regulatory Updates In Turkish Financial Markets
Certain amendments are made on multiple laws concerning Turkish financial markets with the Law No. 7186 and the Capital Movements Circular in line with the letter of Ministry of Treasury and Finance dated 16 July 2019.
Turkey
23 Jul 2019
19
New "Tourism Share" Payment Liability On Certain Commercial Enterprises
The Law No. 7138 on the Tourism Publicity and Development Agency, published in the Official Gazette No. 30832 dated 15 July 2019, established the Tourism Publicity and Development Agency, ...
Turkey
19 Jul 2019
20
Kamu Alacaklarında Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5 Olarak Yeniden Belirlendi
29 Haziran 2019 tarih ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1266 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Karar") ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinde düzenlenen gecikme zammı oranı yeniden belirlenmiştir.
Turkey
11 Jul 2019
Links to Result pages
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . . .  
>>Next