Search
Searching Content indexed under Corporate Tax by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Kâr Yedeklerinden Sermaye Artirimina Gidilmesinin İştirak Eden Kuruma Etkisi
Son dönemlerde özellikle ticaretin küreselleşmesi ile birlikte Türkiye mukimi birçok şirket gerek pazar payını arttırmak gerekse kâr-zarar risklerini dengeli dağıtabilmek amacıyla yurtdışında bulunan şirketlere iştirak edebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
2
Uluslararasi Kazançlarda Vergi Planlamasi (Update)
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
Turkey
24 Jul 2019
3
Türk Ticaret Kanunu Ve Vergi Kanunlari Çerçevesinde Avans Kar Payi Dağitimi
Şirketlerin varlık nedeni, gerçekleştirilen ticari faaliyetler ve verilen hizmetler karşılığında kar elde etmek ve söz konusu kar payını ortaklara dağıtmaktır.
Turkey
4 Jul 2019
4
İnternet Ortaminda Verilen Reklamin Vergilendirmesine İlişkin Düzenlemeye Farkli Bir Bakiş
19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılması kararlaştırılmıştır.
Turkey
2 Jul 2019
5
"Daimi İşyeri" Konseptinin Dijital Hizmetlerde İşlevselliği
Dijital hizmetlerde vergileme konusu son birkaç yıldır OECD'nin ve Avrupa Komisyonu'nun ajandasında yer alan ancak uluslararası alanda üzerinde henüz mutabakata varılamayan bir problemdir.
Turkey
20 Jun 2019
6
Emisyon priminin vergilendirmeye ilişkin sonuçları
İlgili husus esas olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun "Primli Paylar" başlıklı 347.
Turkey
1 Feb 2019
7
Uluslararasi Kazançlarda Vergi Planlamasi
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
Turkey
29 Jan 2019
8
Tazminatların gider yazılması
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 'nun 6. maddesinde kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde etmiş oldukları safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde ...
Turkey
29 Jan 2019
9
Dönemsellik mi tahakkuk mu!
Tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesi kurum kazancının tespitinde gözetilen iki temel ilkedir. Kesinleşen kazancın ilgili olduğu dönemde beyan edilmesini hedef alan bu iki temel ilke, genellikle aynı vergisel sonuçlara ulaştırsa da çelişik sonuçlar da doğurabilmektedir.
Turkey
29 Jan 2019
10
Application Of Interest Rate Deduction Resulting From Cash Capital Increase In Equity Companies
Companies increase their capitals as a cash or in-kind capital increase.
Turkey
25 Jan 2019
11
Vergiye Uyumlu Mükelleflere Getirilen İndirim Teşviki
Vergiye Uyumlu Mükellef İndirimi, Uyumlu Mükellef İndirimi, GVK, GVK'nın Mükerrer 121. Maddesi, İndirim, Vergi İndirimi.
Turkey
17 Jan 2019
12
Sermaye Şirketlerinde Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulaması
Sermaye artırımı birçok şirket için piyasa koşullarına uyum sağlayabilme, rakip firmalarla rekabet güçlerini artırma noktasında avantaj sağlayabilmektedir.
Turkey
16 Jan 2019
13
Kontrol edilen yabancı kurum düzenlemesindeki açmaz
Vergi literatürümüze 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile birlikte giren Kontrol Edilen Yabancı Kurum düzenlemesi genel hatlarıyla bir vergi güvenlik müessesesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Turkey
11 Jan 2019
14
Örtülü Sermaye ve KDV
"Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi"nin hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceğine ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu ...
Turkey
17 Sep 2018
15
R&D Deduction Application For Income And Corporate Taxpayers
Turkey, especially in recent years, has implemented a number of regulations and incentives to increase its competitiveness and go into production creating added value.
Turkey
13 Sep 2018
16
Patents: Reasons For Making First Application In Turkey
Intellectual property management of international companies is generally conducted by a specific department, which is located in a particular country.
Turkey
12 Sep 2018
17
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasinda Özellik Arz Eden Hususlar (2)
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasinda Özellik Arz Eden Hususlar.
Turkey
3 Aug 2018
18
Değersiz & Vazgeçilen Alacaklarda Özellik Arz Eden İki Durum
Alacağın değersiz hale geldiğinin yargı kararı veya kanaat verici vesikalar ile tevsiki gereklidir. Kanaat verici belge kavramı Vergi İdaresince dar kapsamlı olarak yorumlanmaktadır.
Turkey
2 Aug 2018
19
Örtülü Sermaye Kapsaminda Düzeltme İşlemi Yapilabilmesi İçin Verginin Kesinleşmesi Ve Ödenmiş Olmasi Şart Midir?
Vergi güvenlik müessesi olarak ele alınan örtülü sermaye müessesesi, kapsamı bakımından hem Vergi Hukuku'nu hem de Ticaret Hukuku'nu ilgilendirir konuları içermektedir.
Turkey
2 Aug 2018
20
İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasinda Özellik Arz Eden Hususlar
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'na 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 9. maddesi ile eklenen 32/A maddesinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik...
Turkey
8 Jun 2018
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next