Search
Searching Content indexed under Withholding Tax by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Peşin fiyatlandirma anlaşmalarinin gümrük kiymeti beyaninda uygulanabilirliği ve Kore örneği
Transfer fiyatlandırması mevzuatı kapsamında çok uluslu şirketler tarafından uygulanan politikaların gümrük kıymetine olan etkileri uluslararası vergilendirme disiplininin yakın dönemde en ilgi çeken konularından biri olmuştur.
Turkey
24 Sep 2019
2
Mahkeme Kararina Göre Ödenen Faiz Ve İcra İnkâr Tazminatinin Vergilendirilmesi
İcra İnkar Tazminatı, Vergiden İstisna Tazminatlar, Alacak Faizi, Menkul Sermaye İradı, Ücret, Vergi Tevkifatı, Yıllık Beyanname.
Turkey
23 Sep 2019
3
İkale Sözleşmelerinin Damga Vergisi Boyutu
İşveren ile işçi arasındaki mevcut iş ilişkisi, tarafların birbirleri ile uyumlu irade beyanları ile ikale sözleşmesi imzalanarak da sona erdirilebilmektedir.
Turkey
18 Sep 2019
4
Uluslararasi Kazançlarda Vergi Planlamasi (Update)
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
Turkey
24 Jul 2019
5
İnternet Ortaminda Verilen Reklamin Vergilendirmesine İlişkin Düzenlemeye Farkli Bir Bakiş
19 Aralık 2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılması kararlaştırılmıştır.
Turkey
2 Jul 2019
6
"Daimi İşyeri" Konseptinin Dijital Hizmetlerde İşlevselliği
Dijital hizmetlerde vergileme konusu son birkaç yıldır OECD'nin ve Avrupa Komisyonu'nun ajandasında yer alan ancak uluslararası alanda üzerinde henüz mutabakata varılamayan bir problemdir.
Turkey
20 Jun 2019
7
Uluslararasi Kazançlarda Vergi Planlamasi
Vergi planlaması, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu yollarla elde edilebilecek avantajlar bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.
Turkey
29 Jan 2019
8
Gelir vergisi stopaj teşvikinden kim yararlanacak?
Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.
Turkey
29 Jan 2019
9
Companies Providing Social Media Platforms Are Caught By "Withholding Tax" Radar - "Online Advertising Services Are Included In The Scope Of Withholding Tax"
In this context, even if the service is provided via Internet and by non-resident persons, the tax shall accrue.
Turkey
27 Dec 2018
10
Gelir Vergisi Tevkifatinda Ticaret Borsalarinin Müteselsil Sorumluluğu
Bu çalışmamızda ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai ürün bedellerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı konusu ile bu konuda ticaret borsalarının müteselsil sorumluluğunun...
Turkey
7 Aug 2018
Links to Result pages
 
1