Search
Searching Content indexed under Financial Services by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Sermaye piyasası kurulu ve bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu görüşleri ışığında dijital para arzı ("Initial Coin Offering-ICO")
Merkezi bir denetim mekanizması altında gözlemlenmeyen dijital para piyasası, gün geçtikçe kendi tarzını sosyal hayata ve iş dünyasına yansıtmaya devam etmektedir.
Turkey
6 Feb 2019
2
Türk medeni kanunu uyarınca hapis hakkı
Türk Medeni Kanunu'nun 950. ve devamı maddelerinde alacaklının borçludan olan alacağının karşılanamadığı ihtimallerde, alacaklıya borçluya ait mal üzerinde hapis hakkı kullanmasını öngörmüş ...
Turkey
4 Feb 2019
3
Emisyon priminin vergilendirmeye ilişkin sonuçları
İlgili husus esas olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun "Primli Paylar" başlıklı 347.
Turkey
1 Feb 2019
4
İmalat fireleri ve değeri düşen malların hurda malzeme olarak satışı
Üretim yönetiminde en önemli konulardan biri, imalatta oluşan fireler ve değeri düşen mallar meselesidir. En az maliyetle kaliteli ürün elde etmek için söz konusu süreçlerin yakından takip edilmesi gerekmektedir.
Turkey
30 Jan 2019
5
What Changed In Article 376 Of The Turkish Commercial Code?
The first way to increasing the capital is "simultaneous increase-decrease.
Turkey
29 Jan 2019
6
The Last Round Of VAT Applied To Exchange Difference
It can be said that the recent decisions of the Council of State have stabilized that the exchange differences are not subject of the tax.
Turkey
29 Jan 2019
7
Dönemsellik mi tahakkuk mu!
Tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesi kurum kazancının tespitinde gözetilen iki temel ilkedir. Kesinleşen kazancın ilgili olduğu dönemde beyan edilmesini hedef alan bu iki temel ilke, genellikle aynı vergisel sonuçlara ulaştırsa da çelişik sonuçlar da doğurabilmektedir.
Turkey
29 Jan 2019
8
Regulations Regarding Foreign Exchange Liabilities And Its Possible Effects On Foreign Trade
Since the beginning of 2018, monetary depreciation has taken place in our country's currency against the EUR and the Dollar.
Turkey
28 Jan 2019
9
Application Of Interest Rate Deduction Resulting From Cash Capital Increase In Equity Companies
Companies increase their capitals as a cash or in-kind capital increase.
Turkey
25 Jan 2019
10
Vergi Müessesesinde Finansal Kiralama
Hukuksal çerçevesi, 1985 yılında çıkarılan 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'yla çizilen, finansal kiralama sözleşmelerinin vergilendirmeyle ilgili değerleme hükümleri ve muhasebe kayıt yöntemi Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 290.
Turkey
16 Jan 2019
11
Sermaye Şirketlerinde Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulaması
Sermaye artırımı birçok şirket için piyasa koşullarına uyum sağlayabilme, rakip firmalarla rekabet güçlerini artırma noktasında avantaj sağlayabilmektedir.
Turkey
16 Jan 2019
12
Spekülatif sermaye hareketleri ve tobin vergisi
Sermaye Serbestliği, Dalgalı Kur, Spekülasyon, Mali İşlem Vergisi, James Tobin.
Turkey
15 Jan 2019
13
KDV açısından grup şirketleri arasında birebir kredi yansıtması/köprü krediler
Grup Şirketi, Birebir Kredi Yansıtması, Köprü Kredi, Katma Değer Vergisi, Finans Hizmeti.
Turkey
15 Jan 2019
14
Bankaların Bilgi Sistemleri Ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağına Genel Bir Bakış
Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 25.12.2018 tarihinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.
Turkey
14 Jan 2019
15
Son dönemdeki kambiyo yükümlülüklerine ilişkin regülasyonlar ve diş ticaret üzerine olasi etkileri
Kambiyo Düzenlemeleri, Kambiyo Yükümlülükleri, İhracat Bedelleri, Gümrük ve Dış Ticaret.
Turkey
11 Jan 2019
16
32 sayili kararda yapilan değişiklikler sonrasi, Dövizli sözleşmelerin durumu
Sayılı Karar, Dövizli Sözleşmeler, Dövize Endeksli Sözleşmeler, Avukat, Arabulucu, Uyarlama Davası, Tacir.
Turkey
11 Jan 2019
17
TTK 376'da ne değişti?
Dergimizin daha önceki sayılarında anonim ve limited şirketlerdeki sermaye kaybı ve borca batıklık durumunda alınması gereken önlemleri düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 376. maddesi ve söz konusu maddenin ...
Turkey
11 Jan 2019
18
Kur farklarında kdv'de son raund
KDV Genel Uygulama Tebliği'nin kur farklarına katma değer vergisi ("KDV") uygulanması gerektiğine dair düzenlemelerinin iptali istemiyle açılan davada gelinen noktada, Danıştay 4.
Turkey
11 Jan 2019
19
Hazine ve maliye bakanlığı tarafından dövizle sözleşme yasağına getirilen yeni istisnalar
85 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri birtakım sözleşme tiplerinde yer alan bedel ve diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden yahut dövize endeksli ...
Turkey
3 Dec 2018
20
L'avis Sur Le Contenu Des Contrats En Devise Est Publie
Les contrats de services établis par les résidents turcs dans le cadre des activités accomplies à l'étranger.
Turkey
16 Oct 2018
Links to Result pages
 
1 2  
>>Next